Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Sonya JAVADI

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Biyografi

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Eylül 2018’den beri Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden (2018), Yüksek Lisans derecesini Qazvin Islamic Azad Universe (Qazvin-Iran) Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden (2012) ve Lisans derecesini ASM Üniversitesi'nde (Tabriz-Iran) Matematik Bölümü'nden (2007) almıştır.  Çalışma alanları: Stokastik Süreçler, Uygulamalı Olasılık, Optimal Stopping Problemi, Dinamik Programlama, Markov Karar Süreçleri, Kalite Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrol ve Çok Ölçütlü Poisson Süreçleridir.