Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Seyed Mahdi TAHERI MOUSAVI

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İngilizce)

Bölüm Başkan Yardımcısı

Biyografi

Lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla Tabad Azad Üniversitesi ve KN Toosi Teknoloji Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Tahrik) bölümünde aldı. Her iki eğitim programındaki final projeleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile gerçekleştirildi. Yüksek Lisans programı sırasında “Tek ve Paralel İşlemede Santrifüj Pompa Simülasyonu” üzerinde çalışıyordu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği alanında doktora derecesiyle mezun oldu. Doktora çalışmasının final projesi “Yarık Sırlı Güneş Enerjisi Isıtıcısı Üzerine Deneysel Çalışma” idi. Araştırma ilgi alanları enerji alanında olarak özetlenebilir. Nemlendirme-nem alma ve solar still alanında iyi bir geçmişe sahiptir.