Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr.

Tarık BAYKARA

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İngilizce)

Araştırma Merkezi Müdürü

Biyografi

1955 Yatağan doğumludur.  İlk, Orta ve Lise öğretimini Denizli’de yapmış ve Denizli Lisesinden mezun olduktan sonra, ODTÜ Metallurji Mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  Doktora çalışmaları için Fulbright Bursu ile Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş, burada Austin Texas Universitesi ve daha sonra Rice Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır.  Doktora sonrası çalışmalarını Houston İleri Araştırmalar Merkezi ve Rice Üniversitesi’nde yaptıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür.   Tarık Baykara,  yaklaşık 20 yıldan fazla TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde çalışmış ve burada enstitü müdürlüğü başta olmak üzere üst düzey savunma, kamu, özel sektör, NATO, Birleşmiş Milletler, uluslararası özel sektör kuruluşları ile araştırma etkinliklerinde bulunmuştur.  Şu anda Doğuş Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi Profesör olarak görev yapmakta olup MİT Laboratuvarlarını (Makine İleri Teknolojiler) kurmuştur.  Yatağan Kılıncı ile ilgili ilk uluslararası İngilizce makaleyi 2017 yılında yayınlamıştır.  Prof. Dr. Tarık Baykara, 1985-2018 döneminde 8 adet kitap, 23 ulusal makale, 90 uluslararası dergilerde makale, 41 ulusal bildiri, 27 uluslararası etkinliklerde bildiri ve 35 teknik rapor, 4 patent (1 tescilli, 3 incelemede),  1 faydalı model üretmiştir.  Yayınlarına toplam 560 adet SCI (Science Citation Index&Scopus) atıfı yapılmış olup H-Index: 15’dür.  2016 yılında, Nobel Yayınlarından çıkan “Nanoteknolojiler Dünyasına Doğru” kitabı bulunmaktadır.