Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Zahid GÜRBÜZ

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Başkan Yardımcısı

Biyografi

YTÜ Matematik Mühendisliğinde sistem analizi alanında onur derecesi ile mezun olduktan sonra, aynı alanda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını  tamamlamıştır. Optimizasyon teknikleri, algoritmalar, veri tabanı, mobil uygulamalar konusunda çalışmalar yapmaktadır.