Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Nesrin AKIN

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Biyografi

Dr. Akın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2012 yılından bu yana Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD öğretim üyesi olup, doktora sonrası çalışmaları kapsamında Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sermaye piyasası hukuku alanında çalışma yapmak üzere konuk araştırmacı sıfatı ile bulunmuştur. Çalışma alanları finans hukuku, şirketler ve kıymetli evrak hukukudur. 

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 2012
Yüksek Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 2006
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2000

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 2012 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TİCARET HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 2
TİCARET HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 2
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 3
FİNANS HUKUKU Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
COMMUNICATION LAW Lisans 2019-2020 İngilizce 3
COMMERCIAL LAW Lisans 2019-2020 İngilizce 2
BANKA VE SİGORTA HUKUKU Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Ticaret Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Şirketler Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Sermaye Piyasası Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Rekabet Hukukunda Rakiplerarası Anlaşmalar Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Commercial Law Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Banka ve Sigorta Hukuku Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Sermaye Piyasası Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Kıymetli Evrak Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 2
İşletme Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Introduction to Law Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Constitutional Law Lisans 2017-2018 İngilizce 4
Business Law Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Banka ve Sigorta Hukuku Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
REKABET HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İŞLETME HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 3
INTRODUCTION TO LAW Lisans 2016-2017 İngilizce 3
INTRODUCTION TO LAW Lisans 2016-2017 İngilizce 3
HUKUKA GİRİŞ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
BUSINESS LAW Lisans 2016-2017 İngilizce 3
BANKA VE SİGORTA HUKUKU Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKU Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Lisans 2015-2016 Türkçe 2
İŞLETME HUKUKU Lisans 2015-2016 Türkçe 3
INTRODUCTION TO LAW Lisans 2015-2016 İngilizce 3
INTRODUCTION TO LAW Lisans 2015-2016 İngilizce 3
HUKUKA GİRİŞ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
BUSINESS LAW Lisans 2015-2016 İngilizce 3
TİCARİ İŞLETME HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 3
KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Lisans 2014-2015 İngilizce 3
İŞLETME HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 3
INTRODUCTION TO LAW Lisans 2014-2015 İngilizce 3
HUKUKA GİRİŞ Lisans 2014-2015 Türkçe 3
AVUKATLIK HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKU Lisans 2013-2014 Türkçe 3
INTRODUCTION TO LAW Lisans 2013-2014 İngilizce 3
AVUKATLIK HUKUKU Lisans 2013-2014 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKU Lisans 2012-2013 Türkçe 3
REKABET HUKUKU Lisans 2012-2013 Türkçe 3
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Lisans 2012-2013 Türkçe 3
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Lisans 2012-2013 Türkçe 3
BANKA HUKUKU Lisans 2012-2013 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Akdedilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözümlemeler 2019
Özgün Makale The Legal Framework Of Financial Reporting And Recent Developments About International Financial Reporting Standards IFRS Application In Turkish Law 2016
Özgün Makale 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri Kapsamında Serbest Fonların (Hedge Fonlar) Regülasyonu 2016
Özgün Makale Kamu Sağlığı İlaç Patentleri ve Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişkiler Üzerine Bazı Düşünceler 2015
Özgün Makale Mustafa Argun Köteli nin Mimarlık Sözleşmesi Monografisi Özelinde Türk Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu 2014
Özgün Makale Hakim Şirketin Azlık Paylarını Satın Alma Hakkı TTK m 208 2013
Özgün Makale 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Birleşmelerde Alacaklıların Korunması Alacaklıları Gerçekten Koruyor muyuz 2013
Özgün Makale Garantili Çek Uygulamalarının Hukuki Niteliği ve Karşılıklı Çek Kavramı 2013
Özgün Makale Türk Hukukunda Örtülü Kazanç Dağıtımı Kurumlar Vergisi Kanunu Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında 2012
Özgün Makale Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ Hükümlerinin Değerlendirilmesi 2012
Özgün Makale Türk Hukukunda Yabancı Ülke Parası İle Ödenecek Çekler 2012
Özgün Makale INCOTERMS 201O Kuralları Hakkında Genel Bilgi ve Bu Kurallar Kapsamında DAT ve DAP Ticari Terimleri 2012

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Tümü Türk Hukukunda Avrupa Birliği Hukukunda ve Amerikan Hukukunda Finansal Grupların Finansal Holding Şirketlerinin Düzenlenmesi ve Denetimi Ulusal Legal Yayıncılık 2012

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Finansal Teminat Sözleşmelerine Konu Payların Devri ve Paya Bağlı Haklar, Türk Ticaret Kanunu’xxnun 5. Yıl Sempozyumu Ulusal 01.05.2018
Tam metin bildiri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik Taslağı Kapsamında Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler, 4.Tüketici Hukuku Kongresi Ulusal 01.04.2015
Tam metin bildiri The regulation and recent developments regarding the use of financial reporting and IFRS application in Turkey A Law and Economics perspective, International Law and Economics Conference Uluslararası
Tam metin bildiri Finansal Hizmet Finansal Tüketici Kavramları ve Bireysel Yatırımcının Tüketici Sıfatı İle Korunması, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumunda Yönetim Kurulunun Çağrı ve Bildirim Yükümlülüğü, TTK’nın Yürürlüğünün Yedinci Yılında Anonim Şirketler Hukuku Sempozyumu Ulusal

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Komisyon Başkanlığı 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK BÖLÜMÜ Yönetim Kurulu Üyeliği 2018 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Çiftanadal Program Koordinatörü 2017
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2017
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Erasmus Koordinatörü 2016
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2015 2017
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Dekan Yardımcısı 2014 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2013 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Fakülte Kurulu Üyeliği 2013 2016

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Müşavir Avukat Türk Ekonomi Bankası 2008 2011
Hukuk Danışmanı Jüpiter Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Yayıncılık Dış Ticaret Ltd. Şti. 2006 2008
Avukat Ünsever Hukuk Bürosu 2002 2004