Akademik Kadro

Prof. Dr.

Nüket SARACEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Türkçe)

Bölüm Başkanı

Biyografi

Anadolu Üniversitesi İşletme Doktora Programını 1986’da tamamlayarak doktor unvanını aldı. 1989’da ABD’de University of California’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1992’de doçent, 1997’de profesör unvanını elde etti. 2003’de emekli olan ve 2003-2013 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde görev yapan SARACEL, 2013’de Doğuş Üniversitesinde göreve başladı. SARACEL’in İşletme ve Sosyal Politika alanlarında yazılmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 1986
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 1980

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2019-2020 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetiimi Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Human Resource Management Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Doktora 2018-2019 Türkçe 3
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Stratejik Yönetim Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Strategic Management and Business Policy Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Strategic Management Yüksek Lisans 2018-2019 İngilizce 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Stratejik Yönetim Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Örgütsel Davranış Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 2
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Lisans 2015-2016 Türkçe 3
MANAGEMENT AND ORGANİZASYON Lisans 2015-2016 İngilizce 3
İŞLETME POLİTİKASI Lisans 2015-2016 Türkçe 3
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Lisans 2014-2015 Türkçe 3
STRATEJİK YÖNETİM Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 4
MANAGEMENT AND ORGANIZATION Lisans 2014-2015 İngilizce 3
iŞLETME POLİTİKASI Lisans 2014-2015 Türkçe 3
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Lisans 2014-2015 Türkçe 3
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Lisans 2014-2015 İngilizce 3
BUSINESS POLICY Lisans 2014-2015 İngilizce 3
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 4
İŞ ETİĞİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Lisans 2013-2014 İngilizce 3
INDUSTRIAL RELATIONS Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
CASES IN BUSINESS ETHICS Doktora 2012-2013 İngilizce 3
BUSINESS ETHICS Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 3
CASES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Doktora 2011-2012 İngilizce 3
BUSINESS ETHICS Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Nepotizmin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumuna Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 2020
Özgün Makale Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum 2020
Özgün Makale Toplu İş İlişkileri Bakımından İş Sözleşmeinin Feshini Doğuran Haller 2019
Özgün Makale Determinants of Trade Balance for Turkey: ARDL Based Bounds Testing Approach 2019
Özgün Makale The Search for New Union Strategies: Turkish Cypriot Trade Unions 2016
Özgün Makale Türkiye’de Çalışan Y Kuşağında İş Tatmini-Motivasyon İlişkisi 2016
Özgün Makale Örgütsel Stresin İş Motivasyonu Üzerine Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama 2015
Özgün Makale Evaluation of Six Psychological and Ethical Egoism Cases 2014
Özgün Makale Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı Afyon Halkının Üniversiteyi Algılaması Tutum ve Beklentilerine İlişkin Araştırma 2001
Özgün Makale İhbar Tazminatı Hakkının Kazanılması 1999
Özgün Makale İhbar Tazminatı ve Diğer Tazminatlarla İlişkisi 1998
Özgün Makale Sosyal Sigortalar Uygulamasında Kazanç Kavramı 1998
Özgün Makale Toplu iş Hukukunda Yetki Düşmesi 1997
Özgün Makale İşgörenlerin Çalışma Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılamaları ve Bir Uygulama 1997
Özgün Makale Sendikalaşma Hareketinde Genel Gelişme Eğilimleri ve Türkiye Karşılaştırması 1992
Özgün Makale Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İş İlişkileri Kanunu Bakımından Grevcilerin İşçilik Statülerindeki Değişim 1991
Özgün Makale İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları Bakımından Kısmi Çalışma 1990
Özgün Makale Mermer Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 1990
Özgün Makale Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulamasında Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi 1989
Özgün Makale Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulamasında Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi 1989
Özgün Makale Hizmet Akdinde Şekil Sorunu 1988

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Cumhuriyetle Büyüyen Yardım Sevenler Ulusal Grafikir Tasarım Tanıtım Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti 2018
Ders Kitabı Tümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ulusal Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2003
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı Afyon Halkının Üniversiteyi Algılaması Tutum ve Beklentilerine İlişkin Bir Araştırma Ulusal Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın 2001
Bilimsel Kitap Tümü Sosyal Yardım ve Hizmet kuruluşlarının Sosyal Politikası ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Uygulaması Ulusal Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları 1997
Bilimsel Kitap Tümü Sosyal Sigortaların Finansmanı ve Türkiye de Karşılaşılan Uygulama Sorunları Ulusal Anadolu Üniversitesi Yayınları 1992
Ders Kitabı Tümü Gece Çalışması ve Türk İş Hukukunda Gece Çalışmasının Düzenlenme Esasları Ulusal Anadolu Üniversitesi Yayınları 1987

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Özet bildiri Perakende Kuyum Sektöründe Satış Etiği Tüketici Algısı ve Satın Alma Davranışına Etkisi: Kapalı Çarşı Araştırması, İKSAD Kültür ve Medeniyet Kongresi Uluslararası 23.12.2017
Tam metin bildiri Mevlevi Geleneğinde Kadının Yeri ve Önemi, Mevlana Sempozyumu Uluslararası
Tam metin bildiri Batıda Mevlana Etkisi, . Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu Uluslararası

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
KKTC Sendikalarının Strateji Oluşturma Politikaları ARAŞTIRMA PROJESİ -
Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı ARAŞTIRMA PROJESİ -
Afyon İli Tüketim Analizi ARAŞTIRMA PROJESİ -

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
Afyon kocatepe Üniversitesi Öğretim elemanları Derneği Üye 2000 - 2003
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkan 2000 - 2004
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Üye 1987 - 2003

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği 2014
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü 2014 2017
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2013 2016
Uluslararasi Kibris Üniversitesi ÖYP Koordinatörü 2007 2013
Uluslararasi Kibris Üniversitesi Dekan 2003 2013
Uluslararasi Kibris Üniversitesi Rektör Yardımcısı 2003 2013
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Konservatuvar Müdürü 2002 2003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı 1998 2003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Komisyon Başkanlığı 1998 2003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 1998 2003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Bölüm Başkanı 1998 2003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Birim Koordinatörü 1997 1998