Akademik Kadro

Prof. Dr.

Fatma Nihal ŞENLİER

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık

Biyografi

Mimarlık lisans eğitiminden sonra; ODTÜ Mimarlık Fak. ŞBP. Böl.’ünden Yük. Lisans, Gazi Ü.’nden Doktora derecelerini aldı. Behruz Çinici Mimarlık Atelyesi, T.C. Turizm Bankası Öncü Örnek Tesisler ve Teknik Grup Başkanlıklarında çalıştı. Güney Antalya Gelişim Projesi’nin mimari projelerinde yer aldı. Gazi Ü. Mimarlık Fak.de  1996’da Doçent; Gebze Teknik Ü. de 2001’de Prof. oldu. 6 yıl Mimarlık Fak. Dekanı ve sürekli Böl. Bşk. olarak görev yaptı. 2014’te Doğuş Ü.’ne ve 2015’te Yeditepe Ü. ne geçerek, Böl. Başkanlığı yaptı..  2001-2003 arasında Turizm Bakanı F. Danışmanı idi. 2018’den bu yana Doğuş Ü.’de Mimarlık Böl. Başkanıdır. Pek çok mimari proje üretmiştir ve 80’in üzerinde yayını vardır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1994
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1982
Lisans ANKARA DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ MİMARLIK PR. 1978

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2018 -
PROFESÖR YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 2018
PROFESÖR DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2014 2015
PROFESÖR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2001 2014
DOÇENT GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1998 2001
DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1996 1998
YARDIMCI DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1994 1996

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Turizm-çevre koruma-kentleşme etkileşiminde kıyı alanları: Antalya örneği 2009 Tamamlandı
Yüksek Lisans Teknolojik değişime koşut otomotiv endüstrisinin mekansal gelişimi 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Kentlerin sürdürülebilir gelişiminde güncel yaklaşımlar kapsamında yaşam kalitesi-Kocaeli örneği 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Avrupa Birliği`ne entegrasyon sürecinde Türkiye`deki kentleşmenin ekolojik yapıya etkisinin araştırılması (Yozgat örneği) 2005 Tamamlandı
Yüksek Lisans Deprem odaklı kentsel yenileme için bir yaklaşım: Zeytinburnu örneği 2005 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çağdaş kentsel yaşanabilirlik değerleri ve Gebze örneğinde irdelenmesi 2004 Tamamlandı
Yüksek Lisans Küresel kent ve mekansal dönüşüm (İstanbul örneği) 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Diyarbakır tarihi sur içi yerleşimi dönüşüm/ değişim sürecinde koruma olgusu 2001 Tamamlandı
Yüksek Lisans Endüstriyel ekoloji ve eko-endüstri parklarının Türkiye'de uygulanabilirliği (Gebze örneği) 2000 Tamamlandı
Yüksek Lisans Teknolojideki gelişmelere koşut küçük ve orta ölçekli endüstriler: Ankara dokuma endüstrisi 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Özürlüler için tasarımda erişebilir ve yaşanabilir yaya mekanları: Ankara-Kızılay merkez yaya bölgesinde Sakarya Caddesi yaya mekanı örneklemesi 1998 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 1
TEKNOLOJİ VE MEKAN Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
SEMİNER 2 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
SEMİNER 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
PROJE 2 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 6
ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
20. YÜZYIL ŞEHİRCİLİK AKIMLARI Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Investigation of Location Dynamics of Automotive Industry: The Case of Kocaeli/Turkey 2017
Özgün Makale Japon Modeli nde Yüksek Teknoloji Merkezlerinin Kentle Bütünleşmesi 2014
Özgün Makale Teknoprakların Gelişim Süreci 2012
Özgün Makale Teknopraklar İleri teknoloji Geliştirme Merkezleri 2012
Özgün Makale Opportunities for Sustainable Industrial Development in Turkey Eco Industrial Parks 2011
Özgün Makale A Comparative Investigation of Spatial Organisation Industrial Location Interaction in Context of the Automotive Industry 2011
Özgün Makale Investigation of Fragility to Estimate Tourism Pressure 2011
Özgün Makale Dünyada ve Türkiye de Teknoparkların Gelişm Süreci 2010
Özgün Makale A Pperception Survey for the Evaluation of Urban Quality of Life in Kocaeli and Comparing the Life Satisfaction with the European Cities 2009
Özgün Makale İleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Teknoparklar 2006
Özgün Makale İleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Teknoparklar 2006
Özgün Makale İleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Teknoparklar 2006
Özgün Makale Sürdürülebilir Turizm Gelişiminde Alternatif Turizm 2004
Özgün Makale Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Endüstriyel Ekoloji 2003
Özgün Makale Endüstriyel Ekoloji Planlamaya Ekolojik Yaklaşım 2003
Özgün Makale Kentsel Tasarımın Bir Boyutu Olan Ulaşım ve Kentsel Yaşam Kalitesi 2001
Özgün Makale Yeni Bin Yılda Kentleşme Hareketleri 2000
Özgün Makale Kentsel Gelişmeler ve İnşaat Teknolojileri 1999
Özgün Makale Kentsel Çevrenin Tasarımı ve Sanatın Bütünleşik Ele Alınışı 1999
Özgün Makale Daha Yaşanabilir Mekanlar İçin Estetik ve Moral Değerler 1999
Özgün Makale Sürdürülebilir Yerleşmeler İçin Ulaşım Faktörü 1998
Özgün Makale Ortak Geleceğimiz Söyleminde Meslek Sorumluluğu 1995
Özgün Makale Use of Cost benefit Analysis for the Comparison of Urban Plans and Programs 1993
Özgün Makale Sanayi Devrimi nden Günümüze Bahçe Şehir 1992
Özgün Makale Türkiye de Yat Limanı Gelişmelerine Ekolojik Yaklaşım 1992
Özgün Makale Cultural Ideological and Political Dimensions of the Protection of Historical and Natural Environment 1992

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Tasarım Koruma Ulusal Birsen yayınevi 2018
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Environment and Ecology at the Beginning of 21sth Century Uluslararası St. Kliment University Press 2015
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Urban and Urbanisation Uluslararası St. Kliment Ohridski University Press 2014
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Urban and Urbanisation Uluslararası St. Kliment Ohridski University Press 2014
Ders Kitabı Tümü 20 Yüzyıl Şehircilik Akımları Ulusal G.Ü. Şehircilik Bölümü - Teksir 1998
Ders Kitabı Tümü Endüstri Kent İlişkisi Ders Notları Ulusal G.Ü. Şehir Planlama Bölümü-Teksir 1997
Bilimsel Kitap Tümü Endüstriyel Yeniden Yapılanmada İleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Ulusal G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Doktora tezi 1994
Bilimsel Kitap Tümü An Approach to the Analysis of Marinas Within the Concept of Yacht Tourism Ulusal ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Yüksek Lisans Tezi 1979

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
GYTE BAB ProjesiProje No 99 B 02 01 09 2001 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 08.04.1999 07.05.2001
GYTE Araştırma Projesi Münferit Proje No 2008 A 22 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 04.09.2008 03.11.2010
GYTE Araştırma Projesi Münferit Proje No 2003 B 4 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 04.06.2003 02.11.2005
GYTE Araştırma Projesi, Proje No: 2006-A-18 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 01.05.2006 02.05.2008
GYTE Araştırma Projesi Münferit Proje No 2009 A 27 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 01.04.2009 01.04.2012

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
GYTE Akademik Etik Kurul Üye 2011 - 1950
Gebze Kent Konseyi Üye 2005 - 2012
Uluslararası Rotary ve Türkiye Maslak Rotary Klubu Üye 1998 - 2007
GYTE Senatosu Üye 1998 - 2012
International Regional Science Association Üye 1992 - 1999
TC Mimarlar Odası Üye 1978 - 1950

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Enstitü Kurulu Üyesi 2018
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM BAŞKANI 2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Enstitü Kurulu Üyesi 2016 2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği 2016 2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2015 2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Üniversite Senatosu Mimarlık Fak Temsilcisi 2015 2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2015 2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM BAŞKANI 2015 2017
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2014 2015
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Etik Kurul Üyesi 2011 2014
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÖLÜM BAŞKANI 2005 2014
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DEKAN 2002 2008
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Enstitü Kurulu Üyesi 2002 2014
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği 2002 2014
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜniversiteSanayi İşbirliği Komisyonu Üyesi 2001 2014
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fakülte Kurulu Üyeliği 1999 2013
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DEKAN Yardımcısı 1999 2002
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bölge Pl Bilim Dalı Bşk 1994 2018

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Mimarlık, hakediş ve Ekspertizler Mimar ANOL A.Ş. 1983 1991
Güney Antalya Gelişim Projesi kapsamındaki otel restoran vb. ön projeleri, Antalya Kale İçi Koruma Projesi ekibinde, Hakediş ve Ekspertizler vb. Mimar T.C. Turizm Bankası A.Ş. 1978 1983
Uygulama ve avan projelerde çizim elemanı Stajyer Mimarlık Öğrencisi Behruz Çinici Mimarlık Atelyesi 1976 1978