Akademik Kadro

Arş. Gör.

Nur İNCİ

Fen - Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Türkçe)

Biyografi