Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Nurcan GÜCÜYENEN KAYMAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri

Biyografi