Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Naci YILMAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce)