Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Naci YILMAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce)

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2015
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT TARİHİ (DR) 2007
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK (DR) 2005
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 1997
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1986

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ 2016 -

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Sanayi işletmelerinde iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi: Bir vaka analizi 2018 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Uluslararası Ekonomi I Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Labor Economics Lisans 2019-2020 İngilizce 2
Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi Lisans 2019-2020 Türkçe 2
INTERNATİONAL ECONOMİCS II Lisans 2019-2020 İngilizce 2
International Economics I Lisans 2019-2020 İngilizce 2
Globalization and World Economy Lisans 2019-2020 İngilizce 2
GENEL EKONOMİ Lisans 2019-2020 Türkçe 1
Finansal Piyasalar ve Kurumlar Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Economic Development Lisans 2019-2020 İngilizce 3
ECON101 Introduction to Economics Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Uluslararası Finans Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Uluslararası Finans Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Uluslararası Ekonomi II Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Uluslararası Ekonomi I Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Maliyet Muhasebesi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
International Financial Managemenet Lisans 2018-2019 İngilizce 3
International Economics II Lisans 2018-2019 İngilizce 2
International Economics I Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Financial Management Yüksek Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Cost Accounting Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Uluslararası Finans Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Ticari Bankacılık Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Mühendisler için Muhasebe Lisans 2017-2018 Türkçe 3
International Financial Managemenet Lisans 2017-2018 İngilizce 1
Genel Muhasebe Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Genel Ekonomi Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Financial Management Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Financial Analysis Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Cost Accounting Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Accounting for Engineers Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Yönetim Muhasebesi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Uluslararası Finans Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Ticari Bankacılık Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Mühendisler İçin Muhasebe Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Finansal pazarlar ve kurumlar Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Finansal Muhasebe II Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Finansal Muhasebe I Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Financial Management Yüksek Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Commercial Banking Lisans 2016-2017 İngilizce 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Net İşletme Sermayesi Yaklaşımı ile Oluşturulan Portföylerin Performanslarının Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Örneği 2020
Özgün Makale Türkiye’deki Mevduat Bankalarının VİKOR Yöntemiyle Performans Analizi 2020
Özgün Makale Türkiye’deki Özel Bankaların TOPSİS Yöntemiyle Performans Analizi 2020
Özgün Makale Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi 2019
Özgün Makale Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method 2019
Özgün Makale Determinants of Trade Balance for Turkey: ARDL Based Bounds Testing Approach 2019
Özgün Makale Küresel Kriz Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Ekonomileri (Central Asian and Cascaucasian Economies After Global Crisis) 2012
Özgün Makale The Effects of Global Crisis into Euro Region: A Case Study of Greek Crisis 2011
Özgün Makale Finance Sector in Eurasian Economies During and After Global Crisis in 2008 2011
Özgün Makale 2008 Krizinin Güney Kafkasya Ekonomilerine Etkileri (The Influences of the 2008 Crisis on Southern Cascaucasian Economies) 2010

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Siyasal, Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle iktisadi Krizler Ulusal Gazi Kitapevi 2020
Bilimsel Kitap Tümü Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Türkiye’de Bankacılık: İktisadi Devletçilik (1930-1946) Uluslararası Akademisyen Kitabevi 2020
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) FİNANSAL DİNAMİKLER Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri Uluslararası Nobel Yayınevi 2020
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Dijital Dönüşüm Ekonomik ve Toplumsal Boyutlarıyla Ulusal Gazi Kitapevi 2020
Bilimsel Kitap Tümü Atatürk Döneminde Bankacılık Ekonomik Liberalizmden Devletçilik Politikasına Geçiş ve Günümüze Etkileri Ulusal Akademisyen Kitabevi 2019

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Küresel Krizin Gelişen Avrupa Ekonomilerine Etkileri (The Effects of Global Crisis on Emerging European Economies), IX.International Congress on Knowledge, Economy Management,Sarajevo-BosniaHezegovina Uluslararası 25.06.2011
Tam metin bildiri Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Banka Kredilerine Etkileri, Uluslararası 7.Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi-Yalova ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası 01.12.2009
Tam metin bildiri Küresel Kriz ve OECD Ülkelerinde Ar-Ge /İnovasyon (Global Crisis and RD/Innovation in OECD Countries), 3.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi Uluslararası 01.03.2012
Tam metin bildiri Küresel Krizin Finansal Kökenleri (Financial Roots of Global Crisis), Uluslararası Finans Sempozyumu 2010, Marmara University/Istanbul Uluslararası 01.03.2011
Tam metin bildiri Küresel Kriz Sonrası Yükselen Ekonomilerde Yeni Eğilimler: Sermaye Yönetim Teknikleri (New Trends in Emerging Markets After Global Crisis: Capital Managament Techniques), International Finance Symposium-2011, Marmara University/Istanbul Uluslararası 01.03.2011
Tam metin bildiri Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne Yansımaları, Uluslararası Finans Sempozyumu, Marmara Üniversityi Uluslararası 01.03.2009
Tam metin bildiri Küresel Krz Sonrasında Küresel Finansal Sistemde Yapısal Dönüşümler (Structural Transitions in Financial Systems After Global Crisis), International Symposiom V-Restructuring The Economy After Global Crisis, Balıkesir UniversityUniversity of Finance and Management in Bailystock -Poland/Erdek-Turkey Uluslararası 01.02.2011
Tam metin bildiri Küresel Finansal Mimari ve IMF (Global Financial Architechts and IMF), International Finance Symposium-2009, Marmara University/Istanbul Uluslararası 01.02.2010

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Şube müdürü olarak çalışmak Şube Müdürü Denizbank A.Ş. 2015 2016
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde saat ücretli eğitmen Öğretim görevlisi Kadir Has Üniversitesi 2010 2011
İstanbul Üniversitesi MYO Muhasebe Bölümü’xxnde bir yarıyıl saat ücretli öğretim görevlisi Öğretim Görevlisi İstanbul Üniversitesi 2009 2010
Banka şube müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak değişik şubelerde çalışmak Şube Yöneticisi Türkiye İş Bankası A.Ş. 1999 2015
Bankacılık ile ilgili bankacılara her tür eğitim vermek Eğitimci Türkiye İş Bankası A..Ş. 1991 1999
Firma kredi değerliliği ölçümü için mali analiz yapmak Mali Analist Egebank 1989 1991
Firmaların kredi değerliliği konusunda mali analiz çalışması yapmak Mali Analist Pamukbank A.Ş. 1987 1989