Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr.

Özden İBRAHİMAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YÖNETİMİ (DR) 2018
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ) 2013
Lisans ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2009
Önlisans ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 2006

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2019 -
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2018 2019

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Pazarlama Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
İşletmeye Giriş Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Hizmet Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Yönlendirilmiş Çalışma Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
İnsan Kaynakları Yönetimi II Önlisans 2018-2019 Türkçe 4
İnsan Kaynakları Yönetimi I Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi I Önlisans 2017-2018 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ:KARGO ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2019
Özgün Makale SANAL KAYTARMA İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: REKLAMCILIK VE BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞGÖRENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2019
Özgün Makale Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma 2017

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Kadının İş Yaşamı ve Etik Uluslararası Nobel 2019

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Örgütsel Sinizmin Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Organized by University of Agribusiness and Rural Development / Bulgaria, IBANESS University “St. Kliment Ohridski” / Macedonia). Uluslararası -

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Komisyon Başkanlığı 2019
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2018 2019

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Bursa İnsan Kaynakları Uzmanı Uludağ Üniversitesi, Ağaoğlu Bistro 2013 2014
İstanbul İnsan Kaynakları Bölümü, İnsan Kaynakları Personeli Toprak Holding 2005 2005