Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr.

Özden İBRAHİMAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Biyografi

Dr. Özden İBRAHİMAĞAOĞLU, Trabzon’da doğdu. 2003 yılında Atakent Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nde lise, 2006 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İşletme Programı’nda önlisans, 2009 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda (Tezli) yüksek lisans ve 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eğitim hayatının her kademesinde üniversite birincilikleri ve yüksek onur belgeleri derecelerine ve Başbakanlık üstün başarı bursu alarak üstün başarı ödüllerine sahiptir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri mevcuttur. Çeşitli dergilerde hakemlik yapmaktadır. Yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve strateji alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda Öğretim Görevlisi Doktor olarak görevine devam etmekte olup önlisans ve lisans derecesinde dersler vermektedir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YÖNETİMİ (DR) 2018
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ) 2013
Lisans ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2009
Önlisans ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 2006

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2019 -
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2018 2019

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Pazarlama Önlisans 2020-2021 Türkçe 3
Hizmet Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans 2020-2021 Türkçe 2
Değer Hedefli İşletmecilik Önlisans 2020-2021 Türkçe 3
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Performans Yönetim Sistemi Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Pazarlama Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Pazarlama Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Pazarlama Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Örgütsel Davranış Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
İşletmeye Giriş Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Yönlendirilmiş Çalışma Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Hizmet Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Girişimcilik Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Yönlendirilmiş Çalışma Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
İnsan Kaynakları Yönetimi II Önlisans 2018-2019 Türkçe 4
İnsan Kaynakları Yönetimi I Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi I Önlisans 2017-2018 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ:KARGO ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2019
Özgün Makale SANAL KAYTARMA İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: REKLAMCILIK VE BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞGÖRENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2019
Özgün Makale Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma 2017

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Kadının İş Yaşamı ve Etik Uluslararası Nobel 2019

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Örgütsel Sinizmin Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Organized by University of Agribusiness and Rural Development / Bulgaria, IBANESS University “St. Kliment Ohridski” / Macedonia). Uluslararası

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Komisyon Başkanlığı 2019 2020
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2018 2019

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Bursa İnsan Kaynakları Uzmanı Uludağ Üniversitesi, Ağaoğlu Bistro 2013 2014
İstanbul İnsan Kaynakları Bölümü, İnsan Kaynakları Personeli Toprak Holding 2005 2005