Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr.

Özden İBRAHİMAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Biyografi

Dr. Özden İBRAHİMAĞAOĞLU, Trabzon’da doğdu. 2003 yılında Atakent Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nde lise, 2006 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İşletme Programı’nda önlisans, 2009 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda (Tezli) yüksek lisans ve 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eğitim hayatının her kademesinde üniversite birincilikleri ve yüksek onur belgeleri derecelerine ve Başbakanlık üstün başarı bursu alarak üstün başarı ödüllerine sahiptir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri mevcuttur. Çeşitli dergilerde hakemlik yapmaktadır. Yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve strateji alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda Öğretim Görevlisi Doktor olarak görevine devam etmekte olup önlisans ve lisans derecesinde dersler vermektedir.