Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Özge BARUÖNÜ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Biyografi

Dr. Özge Baruönü Pazarlama doktorasını Marmara Üniversitesi’nden, Yönetim-Organizasyon yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden ve lisans derecesini Hacettepe İstatistik bölümünden almıştır. Akademik çalışma alanları, marka yönetimi, dijital pazarlama ve hizmet pazarlamasıdır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ PAZARLAMA (DR) 2014
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM ORGANİZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (YL) (TEZLİ) 2005
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2001

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ 2014 -
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ 2010 2014

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Determining the factors affecting purchase intention of Turkish consumer towards chinese smartphone brands 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Turizm acentelerinin otel satışlarında dikkate aldığı kriterler: Point Hotel Barbaros örneği 2018 Tamamlandı
Yüksek Lisans Reklam Kurulunun "Çocuklara Yönelik Reklamlar'' başlıklı maddesine aykırılıktan ceza almış reklamların tüketicide yarattığı etik algısı üzerine bir araştırma 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Otomotiv sektöründe lüks segmentte marka kişiliği ve kullanıcı imajlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Devam sütü tercihinde etkili faktörlerin belirlenmesi ve pazar liderlerinin marka kişiliklerinin araştırılması üzerine bir çalışma 2017 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3
Pazarlama Araştırmaları Projesi Lisans 2020-2021 Türkçe 2
Marketing Research Project Lisans 2020-2021 İngilizce 2
Entrepreneurship and Smal Business Management Lisans 2020-2021 İngilizce 3
Araştırma Yöntemleri ve Etik Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3
Satış Yönetimi Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Satış Yönetimi Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Sales Management Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Pazarlama Araştırmaları Projesi Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Marketing Research Project Lisans 2019-2020 İngilizce 2
İleri Araştırma Yöntemleri Doktora 2019-2020 Türkçe 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Entrepreneurship and Small Business Management Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Satış Yönetimi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Satış Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Sales Management Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Pazarlama Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Pazarlama Araştırmaları Projesi Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Marketing Research Project Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
E-Ticaret Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Entrepreneurship and SBM Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Sales Management Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Research Methods for social Sciences Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Research Methods and Business Ethic Yüksek Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Reklam Yönetimi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Perakende Yönetimi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Marka Yönetimi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İleri Araştırma Yöntemleri Doktora 2017-2018 Türkçe 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme yönetimi Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Entrepreneurship and SBE Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Satış Yönetimi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Sales Management Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Retail Management Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Research Methods and Business Ethic Yüksek Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Reklam Yönetimi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Perakende Yönetimi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Marka Yönetimi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme yönetimi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Entrepreneurship and SBE Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Brand Management Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Retail Management Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Research Methods and Business Ethic Yüksek Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Logistic Yönetimi Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
Logistic Management Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Entrepreneurship and SBE Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Brand Management Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Retail Management Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Logistic Management Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Logistic management Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Logistic management Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Innternatonal Business Management Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme yönetimi Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Entrepreneurship and SBE Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Retail Management Lisans 2013-2014 İngilizce 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Reklam Çekiciliğinin ve Reklam Stratejilerinin Farklı Cinsiyetlerde Yarattığı Algının Dezenfektan Reklamları Üzerinden Değerlendirilmesi 2021
Özgün Makale Algısal Homofili ve Marka-Fenomen Uyumu Perspektifinden Sosyal Medya Fenomenlerinin Marka Tutumuna Etkisi 2021
Özgün Makale Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması, , 4(3) 2020
Özgün Makale Devam Sütü Tercihinde Etkili Faktörlerin ve Pazar Liderlerinin Marka Kişiliklerinin Analizi 2020
Özgün Makale Building e-loyalty for e-retailers: role of justice perception and consumer forgiveness 2019
Özgün Makale Social Media Usage Patterns of Turkish Maritime Businesses: A study on Facebook 2019
Özgün Makale Users and non-users of counterfeits: motivations, emotional outcomes and neutralization processes 2019
Özgün Makale Sosyal Medya Reklamlari Üzerinden Kadinin Toplumdaki Konumlandirilmasina İlişkin Bir İçerik Analizi 2018
Özgün Makale İkinci Dalga Kahve Tercihini Etkileyen Faktörler: İçtiğimiz Kahveleri Tanıyor muyuz (Factors Affecting the Preference of 2nd Wave Coffee: Do We Recognize the Coffee We Drink ) 2018
Özgün Makale A review of counterfeiting research on demand side: Analyzing prior progress and identifying future directions 2018
Özgün Makale Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin ”Çocuklara yönelik reklamlar” maddesine aykırılıktan Ceza Almış Reklamların Tüketicideki Algısı 2018
Özgün Makale The examination of private shopping clubs as a virtual retailer in the frame of e- commerce system. Case analysis: Markafoni Turkey”, Universal Journal of Industrial and Business Management 2014
Özgün Makale The Adoption of Electronic Procurement in Turkey, 2014
Özgün Makale ”The examination of Brand Community Concept in Football Sports Club and A case study from Turkey: The Evaulation of Fenerbahçe’xxs Sports Club Brand Communities and its practices as a Brand Community 2013
Özgün Makale A Study of Essential War Strategies and Their Similarities with Competitive Marketing Strategies 2012

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Hoşgeldin Z Kuşağı Müşterim Ulusal Nobel Yayınevi 2020
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ Uluslararası İKSAD 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Pazarlamada Dijital Dönüşüm Ulusal Detay Yayınevi 2019
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Türkiye’de Pazarla Bilminin Akademik Tarihi Ulusal Beta 2017

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2020 2020
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2018 2020

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Genel Müdürlük Pazarlama Departmanında pazarlama fonksiyonlarının koordinasyonu Pazarlama şefi Doğuş Otomotiv 2005 2009
Kurumsal pazarlama departmanında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi Management Trainee OyakBank 2003 2005