Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Orhan EROĞLU

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Biyografi

Dr. Orhan EROĞLU, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında, yüksek lisans derecesini Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2013 yılında, doktora derecesini de 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2019 yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK (DR) 2017
Yüksek Lisans ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) 2013
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 2019 -
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. (TAM BURSLU) 2018 2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UFUK ÜNİVERSİTESİ 2015 2018

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Uluslararası Tahkim Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku Lisans 2019-2020 Türkçe 5
İCRA VE İFLAS HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 5
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Lisans 2019-2020 Türkçe 3
İcra ve İflas Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 4
TAKİP HUKUKU BİLGİSİ Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
TAKİP HUKUKU BİLGİSİ Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
TAKİP HUKUKU BİLGİSİ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
TAKİP HUKUKU BİLGİSİ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
BORÇLAR HUKUKU GENEL BİLGİSİ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
TAKİP HUKUKU BİLGİSİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
TAKİP HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasına Kısmi Dava Olarak Devam Edileceğine İlişkin Yargıtay Karar İncelemesi 2020
Özgün Makale Fotokopinin Delil Niteliği 2019
Özgün Makale İcra Müdürü Tarafından İhalenin Kaldırılmasına Karar Verilmesi ve İzlenecek Prosedür (İİK m. 133) 2019
Özgün Makale İflas Dışı Adi Konkordato Mühleti İçerisinde Borçlunun İflasına Karar Verilebilecek Durumlar 2019
Özgün Makale Sözleşmeye Dayalı Geçit İrtifakında Hak ve Yükümlülükler 2019
Özgün Makale İflasın Kapanması 2019
Özgün Makale Milletlerarası Ticari Sözleşmeler Açısından Incorporation ve Elektronik Sözleşmeler, Genel İşlem Şartları ve Standart Sözleşmeler Açısından Incorporation 2019
Özgün Makale İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası (İflasta Kayıt Kabul Davası) 2019
Özgün Makale Down Sendromunun Gebelik Sürecinde Tespit Edilememesine İlişkin Gebelik Takibini Yapan Doktorun Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu 2019
Özgün Makale HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI TASLAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ 2018
Özgün Makale DAVALININ DAVAYI KABULÜ İKRAR TEŞKİL EDER Mİ? 2018
Özgün Makale SAHTECİLİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARINDA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİ KARARINA ETKİSİ 2018
Özgün Makale MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVAYA CEVAP VE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEMENİN SONUÇLARI 2018
Özgün Makale MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI 2018
Özgün Makale ISLAH VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI TASLAĞI KAPSAMINDA ISLAHIN DEĞERLENDİRİLMESİ 2018
Özgün Makale HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ÜZERİNE UYGULANACAK YARGILAMA USULÜ VE YARGILAMA SONUNDA TAYİN EDİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI 2017
Özgün Makale Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği 2014

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Tümü ISLAH Ulusal Seçkin Yayınevi 2020
Bilimsel Kitap Tümü Uygulamada Konkordato Ulusal seçkin Yayıncılık 2019
Bilimsel Kitap Tümü Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması Ulusal Seçkin Yayıncılık 2019
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Gayrimenkul Hukuku Davaları Ulusal seçkin Yayıncılık 2019
Bilimsel Kitap Tümü UYGULAMADA KONKORDATO Ulusal SEÇKİN YAYINCILIK 2018
Bilimsel Kitap Tümü MEDENİ USUL HUKUKUNDA ÖN İNCELEME Ulusal SEÇKİN YAYINCILIK 2018
Bilimsel Kitap Tümü MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVAYA CEVAP Ulusal SEÇKİN YAYINCILIK 2018
Bilimsel Kitap Tümü ISLAH Ulusal SEÇKİN YAYINCILIK 2018
Bilimsel Kitap Tümü ISLAH Ulusal SEÇKİN YAYINCILIK 2017

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri ÖN İNCELEME DURUŞMASININ TARAFLARIN MAZERETİ SEBEBİ İLE HMK M. 140/4 HÜKMÜ GEREĞİNCE ERTELENİP ERTELENEMEYECEĞİ SORUNUNA YENİ BİR BAKIŞ, ASOS IV. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU Uluslararası 25.09.2018
Tam metin bildiri USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ASEAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası 23.07.2018
Özet bildiri FOTOKOPİNİN DELİL BAŞLANGICI KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU, ASOS V. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU Uluslararası 12.10.2018
Özet bildiri Mecburi Dava Arkadaşlarının Usul İşlemlerinin, Duruşmaya Gelmeyen Dava Arkadaşı Bakımından Hüküm İfade Etmesi, Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu Uluslararası 10.05.2019
Özet bildiri DOWN SENDROMUNUN GEBELİK SÜRECİNDE TESPİT EDİLEMEMESİNE İLİŞKİN GEBELİK TAKİBİNİ YAPAN DOKTORUN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA İSPAT SORUNU, V. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ Ulusal 07.10.2018

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
AVUKAT-ARABULUCU EROĞLU HUKUK VE ARABULUCULUK BÜROSU 2002 2017