Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Osman Serkan GÜLFİDAN

Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku

Biyografi

1981 yılında İstanbul’da doğan Osman Serkan Gülfidan, 2000 senesinde Galatasaray Lisesi’nden ve 2006 yılında da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Osman Serkan Gülfidan, Yüksek Lisans tahsilini 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda, “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu” başlıklı tezi ile tamamlamış, takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora programını bitirmiştir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Yüksek Lisans GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (DR) 2010
Lisans GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. (FRANSIZCA) 2006
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (DR)

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2009 -

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Anayasa Mahkemesi nin E 2012 65 K 2012 128 Sayı ve 20 09 2012 Tarihli Kararı R G Tarih Sayı 18 04 2013 28622 Üzerine Kısa Bir Not Anayasa Mahkemesi nin Peygamberi ve Ayrımcılık Hususunda Yeni Bir Adım 2013
Özgün Makale AİHM İçtihatları ve Demokratik Toplum Gerekleri Karşısında 5532 Sayılı Kanunla Değişik 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 2007
Özgün Makale Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 2005

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) İnsan Hakları Konferansları I II Türkiye de İnsan Hakları Yaşam Hakkı Ulusal legal 2013
Bilimsel Kitap Tümü İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Kötüye Kullanma Yasağı Ulusal On İki Levha Yayıncılık 2013
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ulusal Doğuş Üniversitesi Yayınları 2012
Bilimsel Kitap Tümü Yasama Dokunulmazlığı Müessesenin Amacı Karşısında 1982 Anayasası nda Yasama Dokunulmazlığının Kapsamı ve İstisnaları Ulusal On İki Levha Yayıncılık 2011

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi, İktidar ve Özgürlük İkilemindeki Anayasa Mahkemesi-Üç Yıllık Bilanço Ulusal -
Davetli konuşmacı AİHM İçtihatları Çerçevesinde İfade Özgürlüğü ve Türkiye, AB Yolundaki Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü: Engeller ve Sorunlar Ulusal -
Davetli konuşmacı 1982 Anayasası nın Yasama Bağışıklıkları Rejiminden Kaynaklanan Sorunlar, Salı Toplantıları Ulusal -

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Üye 2013

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Araştırma Görevlisi Doğuş Üniveritesi 2009