Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Onur YILMAZ

Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce)