Akademik Kadro

Arş. Gör.

Özgecan NURYÜZ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji