Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Özlem TAŞKIRAN

Meslek Yüksek Okulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği

Biyografi

Öğr.Gör. Özlem Taşkıran, İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi (İÜ), İktisat Fak., Turizm İşletmeciliği Bölümünde lisans öğrenimini birincilikle bitirdi. 2016’da İÜ, Turizm İşletmeciliği A.B.D, Tezli Yüksek Lisansını tamamladı. İÜ, Turizm İşletmeciliği A.B.D, Doktora programına halen devam etmektedir. 2017’de Doğuş Üniversitesi, MYO, Turizm ve Otel İşlt. Programında akademik yaşamına başladı. Halen program başkanlığı görevi yapmakta; ulusal ve uluslararası kongrelerde çalışmaları bulunmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) 2016
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2017 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yönlendirilmiş Çalışma Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Turizm Pazarlaması Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Turizm Endüstrisine Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Temel Turizm Bilgisi Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Önbüro Hizmetleri Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Otel İşletmeciliği Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Yönlendirilmiş Çalışma Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Yiyecek ve İçecek Servisi Önlisans 2017-2018 Türkçe 4
Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü ve Otomasyonu Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Önbüro Hizmetleri Önlisans 2017-2018 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale DENEYİMSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SANAL TURLARIN MÜZE ZİYARETLERİNE ETKİSİ: PANORAMA 1453 ÖRNEĞİ 2019
Özgün Makale Türkiye’deki İlk Cittaslow Dostu İşletme Olan ”Yedi Bilgeler”e Yönelik EYorumların Değerlendirilmesi 2018

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Gelişimi ve İç Turizm Hareketlerine Etkisi Açısından Değerlendirilmesi: THY Örneği, 17. Ulusal Turizm Kongresi: ‘Akademi Sektör Buluşması Ulusal 23.10.2016
Tam metin bildiri Avrupa Birliği Çevre Politikalarının Türk Turizm Sektörü Kapsamında Değerlendirilmesi, VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium Ulusal 20.04.2019
Tam metin bildiri TÜRKİYE’DEKİ İLK CİTTASLOW DOSTU İŞLETME OLAN ‘YEDİ BİLGELER’E YÖNELİK E-YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 18.ULUSAL TURİZM KONGRESİ Ulusal 18.10.2017
Tam metin bildiri The Use of Social Responsibility And Ethics On Hotels, 3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization Uluslararası -
Tam metin bildiri Mental Turizm Açısından Türkiye’nin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 19.Ulusal Turizm Kongresi Ulusal -
Tam metin bildiri Exploring the Boutique Hotel Guest Experience, 4th IIBA (International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference Uluslararası -

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Program Başkanı 2018