Akademik Kadro

Arş. Gör.

Özüm DEMİRKOL

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk