Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER

Meslek Yüksek Okulu / Sosyal Hizmetler

Biyografi

İstanbul-Kadıköy doğumlu. İstanbul, Prof. Faik Somer Anadolu Lisesi’nden 2008 yılında mezun oldu ve Balıkesir Üniversitesi’nde Sosyoloji lisans ve lisansüstü eğitimi yaptı. 2012-2013 yılında “Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası” alarak iki yıl özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 2015 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet doktora eğitimine başlayan Süleymanoğlu Dinçer, İstanbul Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında “Balıkesir’deki polislerin imaj algısı” ve “Güney Marmara Bölgesi sosyal yapı araştırması” gibi araştırmalarda analist olarak görev yaptı. Lisans eğitimi süresince “çokkültürlülük”, “islamofobi” ve “görsel medyada kadın imajı” konularında ve yüksek lisans döneminde “milliyetçilik”, “kadına yönelik şiddet” ve “kadın istihdamı” gibi konularda çalışmalar yürüttü. Yüksek lisansını “Milliyetçilik kuramları bağlamında Kürt milliyetçiliğinin analizi” konusunda yazdığı tez çalışmasıyla bitiren Süleymanoğlu Dinçer, 2013-2015 yılları arası otizmli öğrencilerle çalıştı. “Özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik eğitim sertifikası” alarak dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmalarda akademik alanda kendini geliştirmeye çalıştı ve dezavantajlı öğrencilere sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim materyali desteği sağladı. 2015 sonrası “gençlik ve değer ilişkisi”, “gençlerde kimlik arayışı ve aidiyet” ve “toplumsal cinsiyet” gibi konularda eğitim verdi.

2017 yılında Doğuş Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler Programı’nda öğretim görevlisi unvanıyla göreve başladı ve sosyal politika, yaşlı ve hasta bakım hizmetleri, sosyal hizmet mevzuatı, genel iletişim, girişimcilik gibi dersleri verdi. Süleymanoğlu Dinçer’in yapmış olduğu çalışmalardan bazıları şunlardır: “Keynesçi Refah Devleti’nin Gelişimi, Dönüşümü ve Sosyal Hizmet Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı makale, “Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Merkezli Yaklaşımın Mesleki Gelişime Etkisi” bildirisi, “John Rawls-Bir Adalet Teorisi” kitap özeti, “Araştırma yöntemleri” ve “sağlık iletişimi” kitap bölümleri,  Gençlik Araştırması.

2012’den beri eğitim alanında çalışmalarını sürdüren Süleymanoğlu Dinçer, 2017’den sonra Doğuş Üniversitesi bünyesinde sosyal hizmetler program başkanlığı, meslek yüksekokulu kurulu üyeliği ve staj koordinatörlüğü gibi idari görevleri sürdürmektedir. Ayrıca “Sosyologlar Derneği (SOSYODER)” yönetici kurulu üyesi olarak sosyologların istihdamı gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Yüksek Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 2015
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Doktora İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET (DR)

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ 2017 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YAŞLI VE HASTA BAKIM HİZMETLERİ Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
SOSYAL POLİTİKA Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
SOSYAL HİZMET MEVZUATI Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Sosyal Politika Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Sosyal Hizmet Mevzuatı Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Girişimcilik Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Genel İletişim Önlisans 2017-2018 Türkçe 2

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Kitap Kritiği John Rawls: Bir Adalet Teorisi 2018
Özgün Makale Keynesçi Refah Devleti'nin Gelişimi, Dönüşümü ve Sosyal Hizmet Bağlamında Değerlendirilmesi 2017

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Merkezli Yaklaşımın Mesleki Gelişime Etkisi, 7. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Uluslararası 19.11.2018
Tam metin bildiri Meslek yüksekokullarında öğrenci merkezli yaklaşımın mesleki gelişime etkisi, 7. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Uluslararası 19.11.2018

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Güney Marmara Bölgesi Sosyal Yapı Araştırması ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 04.02.2013 30.06.2013
Gençlik Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) ULUSAL 01.01.2019 -

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
SOSYODER Yönetim Kurulu Üyesi 2018

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Staj Koordinatörü 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi 2017
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Program Başkanı 2017

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Rehberlik ve Felsefe Grubu Öğretmenliği, eğitim materyallerinin üretimi, idari işlerin organize edilmesi. Öğretmen, Müdür Yardımcısı Nakkaş Prodüksiyon Yapım 2015 2017