Akademik Kadro

Doç. Dr.

Sera REYHANİ YÜKSEL

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı

Biyografi

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK (DR) 2013
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) 2009
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. (İÖ) 2007

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2014 -

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Türk hukukunda kamulaştırmasız el atma 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ön ödemeli konut satış sözleşmesi 2019 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Tüketici Hukuku Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Miras Hukuku Lisans 2019-2020 Türkçe 3
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Lisans 2019-2020 Türkçe 6
Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Sorumluluk Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Tüketici Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Miras Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eşya Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Lisans 2018-2019 Türkçe 5
Aile Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Türk Özel Hukukunda Genel İşlem Şartları Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Sorumluluk Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Tüketici Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Miras Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Eşya Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Lisans 2017-2018 Türkçe 5
Aile Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Sorumluluk Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Tüketici Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Miras Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Eşya Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 4
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Lisans 2016-2017 Türkçe 5
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Lisans 2016-2017 Türkçe 6
Miras Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Eşya Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Lisans 2015-2016 Türkçe 5
Aile Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Turizm Mevzuatı Önlisans 2014-2015 Türkçe 2
Sağlık Hukuku Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Medeni Hukuk-II (Aile Hukuku) Lisans 2014-2015 Türkçe 5
Borçlar Hukuku-IV (Özel Hükümler-II) Lisans 2014-2015 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Yapay Zeka, Robotlar ve Hukuk Mesleğinin Geleceğine Etkileri 2020
Özgün Makale Yapay Zekaya Karşı Durmak İçin Sayborglaşma ve Bunun Bir Boşanma Nedeni Olup Olmayacağı Üzerine Düşünceler 2020
Özgün Makale Üçüncü Kişilerin Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkı 2019
Özgün Makale Kadın ve Erkeğin Eşit Haklara Sahip Olmas İlkesinin Aile Hukuku Alanında Uygulanması 2019
Özgün Makale Velayetin Kaldırılması Gerekçesi Olarak Çocuğun Cinsel İstismarı 2019
Özgün Makale Hekimlik Sözleşmelerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi 2018
Özgün Makale Cinsiyet Değişikliği ve Evliliğe Etkisi 2017
Özgün Makale İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ VE 1982 ANAYASASI IŞIĞINDA GEÇİM ŞARTLARI VE NAFAKANIN ÇOCUĞUN VE KADININ GEÇİM ŞARTLARINA ETKİSİ 2016
Özgün Makale TAHKİM TARAFLARI VE HAKEM ARASINDA YAPILAN HAKEMLİK SÖZLEŞMESİNİN MADDİ HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 2016
Özgün Makale Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu 2015
Özgün Makale Türk Medeni Kanunu ndaki Evlenme Yaşına İlişkin Düzenlemenin Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi 2015
Özgün Makale Türk Medeni Kanunu Bakımından Kadın Erkek Eşitliği 2014
Özgün Makale Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Hizmet Sözleşmesinde Derhal Fesih 2014
Özgün Makale Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Genel Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Özen Borcu 2014
Özgün Makale 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hasarın Geçişi 2014
Özgün Makale Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Verenin (Müvekkilin) Borçları 2013
Özgün Makale İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshinde İspat 2013
Özgün Makale Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması CISG Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu 2013
Özgün Makale İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi 2013

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Tümü Velayet Hakkı ve Anayasal Sınırları Uluslararası Legal Yayıncılık 2020
Bilimsel Kitap Tümü Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletlar Antlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Geçişi Ulusal Legal Kitabevi 2020
Ders Kitabı Tümü Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar Ulusal Aristo 2020
Bilimsel Kitap Tümü Vekaletsiz İş Görme Kısa Şerhi Ulusal Aristo Yayınevi 2018
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi Ulusal Aristo Yayınevi 2017
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Ulusal Aristo Yayınevi 2017
Bilimsel Kitap Tümü Velayet Hakkının Anayasal Sınırları Ulusal Legal 2016

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI CISG UYARINCA SÖZLEŞMENİN KURULMASI, Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) Sempozyumu Ulusal 21.04.2016
Tam metin bildiri Yakın Gelecekte Gıda Kapsüllerinin Kullanımından Doğacak Sorunlar ve Hukuki Çözümleri, 7. Tüketici Hukuku Kongresi Ulusal 01.09.2018
Tam metin bildiri Hekimin Uyguladığı İlaç Tedavisinden Doğan Zararlardan Hastanın TKHK Kapsamında Korunması, 5. Tüketici Hukuku Kongresi Ulusal 01.06.2016
Tam metin bildiri Çocuk Gelinlerin Kürtaj Başvurusu Halinde Ortaya Çıkan Çeşitli Meseleler Hakkında Tüketici Hukuku Perspektifinden Düşünceler, 6. Tüketici Hukuku Kongresi Ulusal 01.05.2017

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Komisyon Başkanlığı 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı 2015