Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Sera REYHANİ YÜKSEL

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı

Biyografi

Dr. Öğr. Üys. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 2013
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2009
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
YARDIMCI DOÇENT DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2014 -

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ 2019 Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Miras Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Eşya Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Lisans 2015-2016 Türkçe 5
Aile Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Turizm Mevzuatı Önlisans 2014-2015 Türkçe 2
Sağlık Hukuku Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Miras Hukuku-II Lisans 2014-2015 Türkçe 6
Miras Hukuku-I Lisans 2014-2015 Türkçe 6
Medeni Hukuk-II (Aile Hukuku) Lisans 2014-2015 Türkçe 5
Borçlar Hukuku-IV (Özel Hükümler-II) Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Borçlar Hukuku-II (Genel Hükümler-II) Lisans 2014-2015 Türkçe 10

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu 2015
Özgün Makale Türk Medeni Kanunu ndaki Evlenme Yaşına İlişkin Düzenlemenin Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi 2015
Özgün Makale Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Hizmet Sözleşmesinde Derhal Fesih 2014
Özgün Makale Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Genel Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Özen Borcu 2014
Özgün Makale 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hasarın Geçişi 2014
Özgün Makale Türk Medeni Kanunu Bakımından Kadın Erkek Eşitliği 2014
Özgün Makale İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshinde İspat 2013
Özgün Makale Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Verenin Müvekkilin Borçları 2013
Özgün Makale İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi 2013
Özgün Makale Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması CISG Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu 2013
Özgün Makale İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ VE 1982 ANAYASASI IŞIĞINDA GEÇİM ŞARTLARI VE NAFAKANIN ÇOCUĞUN VE KADININ GEÇİM ŞARTLARINA ETKİSİ

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Tümü Velayet Hakkının Anayasal Sınırları Ulusal Legal 2016

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI CISG UYARINCA SÖZLEŞMENİN KURULMASI, Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) Sempozyumu Ulusal 21.04.2016
Tam metin bildiri Tahkim Tarafları ve Hakem Arasında Yapılan Hakemlik Sözleşmesinin Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ergun Özsunay’ a Saygı Günü Paneli Ulusal -
Tam metin bildiri Hekimin Uyguladığı İlaç Tedavisinden Doğan Zararlardan Hastanın TKHK Kapsamında Korunması, 5. Tüketici Hukuku Kongresi Ulusal -

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Komisyon Başkanlığı 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı 2015