Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül ŞAHAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık

Biyografi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünü bitirdi. Yapı dalında yüksek lisans, rölöve-restorasyon programında doktora yaptı. Mimari tasarım ve uygulama, rölöve-restitüsyon ve restorasyon, yeniden işlevlendirme, kentsel tasarım projeleri ile  koruma amaçlı imar planlarında çalıştı. 2017-2018 bahar yarıyılından beri Doğuş Üniversitesi’nde ders vermektedir. “Kültür varlığı ve tarihi çevre koruma, belgeleme ve yeniden işlevlendirme, modern mimari miras ve çevreleri” çalışma konu başlıklarıdır.