Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Fazıla DUYAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım

Biyografi

Fazıla Duyan 1988 yılında YTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 1990 yılında yüksek lisans derecesini, 2016 doktora derecesini YTÜ,  Mimarlık Bölümüden  almıştır. 1989-2001  yılları arasında çeşitli şirketlerde mimari proje üzerine çalışmıştır. 2017 yılından beri Doğuş Üniversitesine Doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik araştırma konuları mimari aydınlatma ve renk, mimaride araştırma yöntemleri, mekansal algı, çevresel renklerin insan üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.