Akademik Kadro

Doç. Dr.

Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Dekan Yardımcısı / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü