Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Sevinç ÇELİKYAY

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Moda Tasarımı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Biyografi

She graduated from Middlesex University’s Textile Design Department in 1994. She worked for a company that produced garments for big brands such as Burberry, Ted Baker, Windsmoor and Karen Millen. In 1997 she founded her own fashion brand called Winskill in England. In 2003 she completed her masters degree in E-Business/Fashion Marketing at Middlesex University. After completing her PHD in Fashion and Textiles in 2016; she started working as the vice president of the Department of Fashion Design, at Dogus University.

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans 1900'lerden günümüze sanat akımlarının incelenmesi ve kadın giyimi üzerine koleksiyon oluşturma 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tekstilde dijital baskının araştırılması 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans KADIN GİYİMİ YAKA MODELLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İRDELENMESİ 2018 Devam Ediyor
Yüksek Lisans Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Toplumsal Duyarlılığın Dışa Vurumunu Amaçlayan 'Moda Marka'larının Tüketici Üzerindeki Rolü 2018 Devam Ediyor

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Günümüzde Hesap İşi Tekniğinin Şile Bezi Dokumalarına Uygulanması, XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Syposium/Art Activity-’xx Turkey Belarus Relations’xx Uluslararası 17.12.2017