Akademik Kadro

Prof. Dr.

Seda ÜNSAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi