Akademik Kadro

Arş.Gör.

Semih EVCİMAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Biyografi

Semih Evciman, lisans öğrenimine 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nde başladı. İşletme Fakültesi’nden 2011’de ayrılarak ise İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne başladı. 2016 yılında bölümden ikincilikle mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Siyasal) Programı’ndan yüksek lisans derecesini aldı ve aynı yıl, aynı programda doktoraya başladı. Akademik ilgi alanları siyasal düşünceler tarihi, Osmanlı-Türk modernleşmesi ve feminizmdir. 2020 yılında Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak başlamıştır.