Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Senem ALTAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Başkanı

Biyografi