Akademik Kadro

Prof. Dr.

Sirel KARAKAŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Türkçe)

Biyografi

Prof. Dr. Sirel Karakaş’ın akademik birikim ve araştırma alanı Bilişsel Nörobilim (Yüksek Lisans ve Doçentlik alanı Deneysel Psikoloji, Doktora alanı Biyofizik)’dir. Yayınlarının H-faktörü 27, atıf sayısı  5500’ün üstüdür. Çok sayıda akademik ödülün sahibidir (örn, SCOPUS 2007, Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü). Ülkemizdeki ilk ve tek nöropsikolojik test bataryasının (BİLNOT) standardizasyonunu gerçekleştirmiştir.  Internet ortamındaki ilk ve tek Psikoloji Sözlüğü’nü  hazırlamıştır (günlük ziyaretçi sayısı ortalama 600, aylık sayı 15,000). Ulusal zeka testi geliştirme projesinin (TÜBİTAK-KAMAG) Doğuş Üniversitesindeki yürütücüsüdür.  

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1978
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ PR. 1971
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1969

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2015 -
PROFESÖR Uluslararasi Kibris Üniversitesi Türkçe Psikoloji 2014 2015
PROFESÖR Uluslararasi Kibris Üniversitesi İngilizce Psikoloji 2012 2015
PROFESÖR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1989 2009
DOÇENT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1984 1989
YARDIMCI DOÇENT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1982 1984

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora Üst-bellek türlerinin beyin elektrofizyolojik tepkileriyle ilişkisi 2007 Tamamlandı
Doktora Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alttiplerinde dikkat, yönetici işlevler ve üst-biliş performansının oluşturduğu ilişkiler örüntüsünün incelenmesi 2007 Tamamlandı
Doktora Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun alt tiplerine ait bilişsel örüntüler 2007 Tamamlandı
Doktora Uyku ile aktive olan epileptik sendromların nöropsikolojik işlevlerle ilişkileri 2006 Tamamlandı
Doktora Farklı bellke türlerinin Alzheimer hastalığının klinik evrelerine göre değişimi. 2004 Tamamlandı
Doktora Dikkat eğitimine dayalı rehabilitasyon programının görsel-uzaysal ihmal ve eşlik eden bilişsel süreçlerine etkisi 2004 Tamamlandı
Doktora Akıcı zekanın performans zeka, sözel zeka, yönetici işlevler, çalışma ballaği, seçici dikkat ve kısa süreli bellek süreçlerinden yordanması 2004 Tamamlandı
Doktora İnsanda dikkatlilik, üst-biliş performansı ve bellke türlerinin oluşturduğu ilişkiler örüntüsünün incelenmesi 2004 Tamamlandı
Doktora Çalışma türünün bellek ölçümleri üzerindeki etkisi 1997 Tamamlandı
Doktora Çalışma belleğinin yapısal ve işlemsel kapasitesinin faktör analitik ve deneysel çalışmalarla belirlenmesi 1996 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans 6-12 yaş çocuklarının dikkat ve ketleme görevlerindeki performans örüntüleri 2009 Tamamlandı
Yüksek Lisans Psikofizyolojik insomnia hastaları ve paradoksal insomnia hastaları ile sağlıklı bireylerin biliş, üst-biliş ve kişilik özellikleri açısından karşılaştırılması 2009 Tamamlandı
Yüksek Lisans Prenatal alkole maruz sıçanlarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri ve tepki ketleme davranışı 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Özgül öğrenme güçlüğü'nde nöropsikolojik profil 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Şızofreninin negatif ve pozitif belirtili alt gruplarındaki bellek profili 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Dikkat ve bellek uzamı kavramlarının psikometrik yoldan ayrıştırılabilirliği 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çocuklarda yaş ile üst-bellek türleri arasındaki ilişki 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Beklentinin beyinden kaydedilen olay-ilişkili potansiyel ve olay-ilişkili osilasyonlara etkisi 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Beklentinin beyinden kaydedilen olay-ilişkili potansiyel ve olay-ilişkili osilasyonlara etkisi 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Apneye ilişkin parametrelerin ve apnenin oluştuğu uyku evresinin bilişsel süreçlere etkisi 2003 Tamamlandı
Yüksek Lisans Multipl skleroz türlerinde açık ve örtük belleğin dikkat, üst-bellek süreçleri ve duyguduruma göre değişimi 2003 Tamamlandı
Yüksek Lisans Farelerde nikotin ile uyarılmış lokomotor duyarlılaşma üzerine kafein ve amfetaminin etkilerinin incelenmesi 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Nikotin bağımlılığında nitrik oksit etkisinin farelerde lokomotor etkinlik ölçümü ile incelenmesi 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Şizofreninin pozitif ve negatif alt gruplarının dikkat türleri açısından karşılaştırılması 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda zekanın Wechsler Zeka Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile analizi 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Frontal bölge faaliyetini yansıtan nöropsikolojik testler ile farklı deneysel paradigma ve topoğrafik alanlardan kaydedilen olay-ilişkili beyin potansiyellerinin ilişkileri 2001 Tamamlandı
Yüksek Lisans Bölünmüş ve odaklanmış dikkatin olay-ilişkili beyin potansiyellerine etkisi 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Dikkat ve uyarıcıyı ayırt etmenin bilişsel beyin potansiyellerine etkisi ve yaş dönemlerine bağlı değişiklikler 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı nöropsikolojik testlerin faktör yapısının incelenmesi 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Bellek ve dikkat fonksiyonlarını ölçen nöropsikolojik testlerin faktör yapısının görgül ve istatistiksel yollardan değerlendirilmesi 1995 Tamamlandı
Yüksek Lisans Örtük ve açık yönerge, kodlama ve sunum türünün yeni çağırışımlar kurmaya etkisi 1991 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çocuklarda, görsel işitsel sayı dizileri testinden alınan puanlara mnemonik tekniklerin ve sunum hızının etkisi 1991 Tamamlandı
Yüksek Lisans İkili gruplara katılırken yapılan farklı yönetimler altında kişiler-arası etkileşim 1989 Tamamlandı
Yüksek Lisans Resimsel, gizli ve ayrı koşullarda sunulan uyarıcıların imgeleme süresi ve hatırlatmaya etkisi 1987 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Psikolojinin Güncel Konuları Dizi Semp. Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Cognitive Neuroscience Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Testing and Measurement Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Cognitive Psychology Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Testing and Measurement Lisans 2013-2014 İngilizce 3
Cognitive Psychology Lisans 2013-2014 İngilizce 3
Testing and Measurement Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Cognitive Psychology Lisans 2012-2013 İngilizce 3

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Projesi Diğer (Ulusal) ULUSAL 01.04.2009 01.04.2012
Ketlemenin Davranışa Beyin Elektrofizyolojisi ve Kişiliğe Yansımaları ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2008 01.01.2010
Üst bellek türleriyle beyin elektriksel tepkilerinin ilişkisi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2007 01.01.2010
Kognitif süreçlerin olay ilişkili potansiyel ve olay ilişkili osilasyonlarla incelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2006 01.01.2007
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ADHD ve alttürlerinde tanı Bir sosyal soruna multidisipliner ve multiteknolojik çözüm ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2006 01.01.2009
Tıbbi sekreterlerin kısa süreli bellek dikkat öğrenme doğru düşünme yeteneği ve zihinsel faaliyet hızının değerlendirilmesi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2001 01.01.2004
Magnetoensefalografi kognitif süreçler ve kliniksel tanı ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2001 01.01.2006
Alzheimer Hastalığının erken tanısında elektrofizyolojik tekniklerin ve nöropsikolojik testlerin kullanımını içeren eklektik yaklaşım ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.2001 01.01.2004
Nöropsikolojik test performansının beyindeki karşılığının beyin haritalama olay ilişkili potansiyel ve osilasyonlar yoluyla analizi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1999 01.01.2002
Dikkat ve uyarıcıyı ayırdetmenin bilişsel beyin potansiyellerine etkisi ve yaş dönemlerine bağlı değişiklikler ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1998 01.01.1999
Bölünmüş ve odaklanmış dikkatin olay ilişkili beyin potansiyellerine etkisi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1998 01.01.1999
Beyin Dinamiği ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1997 01.01.1999
Neuroelectric and neuropsychological assessment of human cognition ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1995 01.01.1996
Olay ilişkili beyin potansiyellerinin sağlıklı sübjelerde ve deney hayvanlarında incelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1994 01.01.1997
Frontal bölge fonksiyonlarına duyarlı nöropsikolojik testler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1994 01.01.1997
Nöropsikolojik değerlendirme araçlarının standardizasyonu nöropsikolojik ölçümlerin elektrofizyolojik ölçümlerle ilişkileri ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1993 01.01.1996
Banknot Matbaası Şubesine eleman alımı için Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun ve D2 Dikkat Testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1993 01.01.1994
Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinin Türk çocuk ve yetişkin örneklemleri üzerindeki standardizasyonu ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1992 01.01.1993
Deneysel psikolojik süreçlerin araştırılması ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1990 01.01.1993
Uyarıcı olasılığı ayırdedilebilirlik ve dikkatin uyarılma potansiyellerindeki geç bileşenlere etkisi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1985 01.01.1988
Hipotalamik elektriksel aktivitenin açlık ve tokluk hallerinde incelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1983 01.01.1984
Fleksör motonöron tipleri ve bu motonöronların maksimal deşarj frekanslarını belirleyen etkenler ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1974 01.01.1975

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
Yeni Symposium Üye 2014 - 2016
Türk-Macar Dostluk Derneği Üye 2014 - 2016
Türkiye Zeka Vakfi (TZV) Üye 2014 - 2016
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Üye 2014 - 2016
Türkiye Klinikleri Üye 2014 - 2016
Türkiye Bilişim Derneği Üye 2014 - 2016
Türk Psikoloji Yazıları Üye 2014 - 2016
Türk Psikoloji Dergisi Üye 2014 - 2016
Türk Psikologlar Derneği (TPD) Üye 2014 - 2016
Nöropsikiyatri Arşivi Üye 2014 - 2016
Medikal Sanayi Kümelenmesi Üye 2014 - 2016
Klinik Psikiyatri Üye 2014 - 2016
International Organisation of Psychophysiology (IOP) Üye 2014 - 2016
International Journal of Psychophysiology Üye 2014 - 2016
Beyin Arastırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TÜBAS) Üye 2014 - 2016
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) Yönetim Kurulu Üyesi 2006

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi 2015 2016
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2014 2015
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2012 2015