Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr.

Atiye Filiz SUSAR

Fen Edebiyat Fakültesi / İletişim Bilimleri

Dekan / Bölüm Başkanı