Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr.

Atiye Filiz SUSAR

Fen Edebiyat Fakültesi / İletişim Bilimleri

Dekan / Bölüm Başkanı

Biyografi

Prof. Dr. A.Filiz Susar Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Kültürlerarası iletişim, etnografik araştırma ve belgeleme, kurum kültürü gibi alanlarda çalışmaları bulunan Susar’ın, “Kent, Görsel Kimlik ve İletişim”, “Türkiye’de Belgesel Sinemacılar” adlı kitapları ile etnolojik bir saha araştırmasına dayanan “İnsan Konuştuğudur” adlı bir belgesel filmi vardır. 2019 yılında Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde göreve başlamış olan Susar, halen bu üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.