Akademik Kadro

Arş.Gör.

Sunay ÇIRALI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Biyografi

Sunay Çıralı, 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde lisans, 2020 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Finansman bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen, Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.