Akademik Kadro

Prof. Dr.

Sunullah ÖZBEK

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

V. Dekan