Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Serhat YÜKSEL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Türkçe)

Biyografi

Dr. Yüksel, bilişsel davranışçı terapiler (Beckiyan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Çift Terapisi ve Cinsel Terapi), Aktarım Odaklı Psikodinamik Psikoterapi ve Üst düzey Kişilik Bozukluklarının Psikodinamik Psikoterapisi konularında çalışmaktadır. Dr. Yüksel, ağır hastaların tedavisinde 15 yıldan daha uzun süreli yoğun bir deneyime sahiptir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Tıpta Uzmanlık KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2009
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2017 -

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora KİŞİLİK ORGANİZASYONLARI ENVANTERİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 2020 Tamamlandı
Doktora KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALAR, ŞEMA BAŞA ÇIKMA BİÇİMLERİ VE BEDEN İMGESİ BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN İLİŞKİSİ 2020 Devam Ediyor
Doktora Çok Oyunculu Çevirimiçi Video Oyunu Bağımlılığı Olan Genç Yetişkinlerde Bağımlılık Şiddeti İle Dissosiyatif Belirtiler Ve Çocukluk Çağı Travmalarının İlişkisi 2018 Devam Ediyor
Doktora OPİAT KULLANIM BOZUKLUĞU HASTALARI İLE KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU HASTALARININ YÖNETİCİ İŞLEVLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 2018 Devam Ediyor
Doktora DUYGULARI TANIMA VE TANIMLAMAYA YÖNELİK ŞEMA ODAKLIPSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİ VE DUYGUSAL ŞEMA DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Devam Ediyor
Doktora KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALAR, ŞEMA BAŞA ÇIKMA BİÇİMLERİ VE BEDEN İMGESİ BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN İLİŞKİSİ Devam Ediyor
Doktora AĞ DESTEKLİ BİREYSELLEŞTİRİLEBİLİR MÜDAHALE PROGRAMININ ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ Devam Ediyor
Doktora PANİK BOZUKLUK TANISI ALMIŞ KİŞİLERDE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ, SAVUNMA MEKANİZMALARI VE NESNE İLİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Devam Ediyor
Doktora PANİK BOZUKLUĞU OLGULARI İLE KİŞİLİK BOZUKLUĞU EŞTANILI PANİK BOZUKLUĞU OLGULARININ ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARININ VE PANİK BOZUKLUK ŞİDDETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Devam Ediyor
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Problemli internet kullanımı, benlik saygısı ve stresle başa çıkma tutumlarının ilişkisi 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERDE; ADAPTASYON, ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK, TRAVMA SONRASI BÜYÜME VE RUHSAL BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2020 Devam Ediyor
Yüksek Lisans DANIŞANIN ALGILADIĞI TERAPÖTİK İTTİFAK İLE TERAPİ MOTİVASYONUNUN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2020 Devam Ediyor
Yüksek Lisans PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE RUHSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ 2020 Devam Ediyor
Yüksek Lisans PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE RUHSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Birlikte yaşayan çiftlerin kişilerarası çatışma çözme yaklaşımları: Bağlanma, başa çıkma tutumları ve kişiliğin etkisi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Miyokard infarktüsü geçirmiş bireylerin travma sonrası büyüme, bağlanma stilleri ve başa çıkma tutumları açısından incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE RUHSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ Devam Ediyor
Yüksek Lisans DANIŞANIN ALGILADIĞI TERAPÖTİK İTTİFAK İLE TERAPİ MOTİVASYONUNUN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Devam Ediyor
Yüksek Lisans TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLERDE ADAPTASYON, ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK, TRAVMA SONRASI BÜYÜME VE RUHSAL BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Devam Ediyor
Yüksek Lisans Problemli İnternet Kullanımı, Benlik Saygısı ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İlişkisi Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Psikopatolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar Doktora 2019-2020 Türkçe 1
Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 1
Psikoterapi Yaklaşımları Doktora 2018-2019 Türkçe 3
Psikopatolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar Doktora 2018-2019 Türkçe 1
Psikopatoloji ve Tanılama Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Süpervizyonlu Klinik Pratiği Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Psikoterapide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar Doktora 2017-2018 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale The effect of play distraction on anxiety before premedication administration: a randomized trial 2017
Özgün Makale Factors related with unintentional injuries in children with newly diagnosed attention-deficit/hyperactivity disorder 2016
Özgün Makale MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE ÇOCUKLARDA SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ SIKLIĞININ DİKKAT DAĞITICI YÖNTEMLERLE AZALTILMASI 2015
Özgün Makale Medication Persistence in Turkish Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 2014
Özgün Makale State and Trait Anxiety Levels of Adolescents in a Changing Society, Kirikkale City, Turkey 2012

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Özet bildiri Tenses can have different effects on declarative processes, 22nd ECNP Congress 12-16 September 2009, Istanbul, Turkey Uluslararası 28.10.2009
Özet bildiri Farklı Zaman Kiplerinin İşleyen Bellek Üzerine Etkileri Farklı mıdır?, 8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Ulusal 20.10.2009
Özet bildiri Psikosomatik Yakınmaların Altında Yatan Mekanizmaların, Global/Lokal İşlemleme Üzerinden Aydınlatılmasına Yönelik Bir Çalışma, 8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Ulusal 01.05.2009
Tam metin bildiri Obsesif Kompulsif Bozuklukta Gözlenen Tabu Sınıfından Obsesyonlarda Kontrol Yanılsamasının Seans İçinde Yatıştırılması: Var olan Bir Yazılım ile Basit Bir Zihin Benzetimi, ACT RFT Günleri II, 2019 Ulusal

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER DERNEĞİ Üye 2018
ANADOLU PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLER DERNEĞİ Üye 2018
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Üye 2015

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SANAL GERÇEKLİK TERAPİSİ İLE İLGİLİ YAZILIM/UYGULAMA GELİŞTİRMEK ARAŞTIRMACI/KURUM ORTAKLIĞI PATİKA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 2018
PSİKİYATRİ UZMANI PSİKİYATRİ UZMANI Psikiyatri Muayenehanesi-Adapazarı/Sakarya 2013
AYAKTAN HASTA TEDAVİSİ PSİKİYATRİ UZMANI GEYVE DEVLET HASTANESİ, PSİKİYATRİ KLİNİĞİ 2012 2012
AYAKTAN ve YATAN HASTA TEDAVİSİ PSİKİYATRİ UZMANI YOZGAT DEVLET HASTANESİ, PSİKİYATRİ KLİNİĞİ 2010 2012