Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Tevhit Cem KAYPMAZ

Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği