Akademik Kadro

Arş. Gör.

Tansu IŞIKAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Türkçe)

Biyografi

Tansu Işıkay lisans derecesini 2015’de Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini 2017’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Anabilim dalından almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 2019 yılından beri Doğuş Üniversitesi, İşletme bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2017
Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ araştırma görevlisi 2019