Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Tolga İSKİT

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Oyunculuk

Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi  Tolga İskit, lisans (2009) ve Sanatta Yeterlik (2017) programlarını Anadolu Üniversitesi’ nde tamamladı. 2017-2018 öğrenim yılında Doğuş Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’ nde tam zamanlı olarak başladı. Bölümde oyunculuk derslerini yürütmektedir.  Aynı   zamanda fakültede 20. Yüzyıl Sanat Tarihi dersini vermektedir. Oyunculuk pratiğine aktif olarak devam etmektedir. Yoga eğitmenidir. Genel olarak zihnin ve oyunculuk ilişkisi üzerine, özel olarak meditasyon tekniklerinin oyuncunun zihin organizasyonunda nasıl kullanabileceği üzerine çalışmaktadır.