Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Tuba KORKMAZ

Meslek Yüksekokulu / Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Program Başkanı

Biyografi

2009 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2010-2012 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı yıl Gebze Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlamış olup doktora çalışmalarını 2019 yılında, “Systematic Analysis of the Relationship Between Biological Clock and Cancer Development” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını, 2019-2021 tarihleri arasında, Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde sürdürmüş, 2021 yılı itibariyle Doğuş Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına başlamıştır.