Akademik Kadro

Prof. Dr.

Turgut ÖZKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Türkçe)

Rektör

Biyografi

1959 Isparta doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta’da tamamlamıştır. 1981 yılında Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

1983 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nde stajyer müfettiş yardımcısı olarak iş hayatına başlamış, 1987 yılında müfettiş olmuştur. Daha sonra Nordstern İmtaş Sigorta A.Ş.’nde İç Denetim Müdürü, Ege Sigorta A.Ş.’nde Denetim Kurulu Başkanı, Ege Finansal Kiralama A.Ş.’nde Mali ve İdari İşler Grup Müdürü ve Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1983 yılında Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü’nden Yüksek Lisans, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para ve Banka Bölümü’nden Doktora derecelerini almıştır.

1999 yılında Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 2001 yılında Yardımcı Doçent olarak devam etmiştir. Aynı fakültede çeşitli bölüm başkanlıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2008 yılında Finans ve Finansal İktisat dallarında Doçent olmuştur.

2011 yılında Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde göreve başlamış, 2013 yılında Finans ve Finansal İktisat dallarında profesör olmuştur. Bu fakültede Türkçe İşletme Bölüm Başkanı, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, İşletme Uzaktan Eğitim Bölüm Başkanı görevlerinin yanı sıra, 2017 yılı Ocak ayından 2020 yılı 13 Mart tarihine kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

16 Mart 2020 tarihinde Doğuş Üniversitesi’ne Vekil Rektör olarak atanmıştır. 23 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Rektör olarak atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde finans dersleri ve eğitimler vermekte olup, finans alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaları, makaleleri, konferansları, tv programları ve kitapları bulunmaktadır. Finans alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, komite, dergi ve dernekte üye ve yönetici olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir kız çocuk sahibidir.