Akademik Kadro

Arş. Gör.

Üstüner Okan ÇINAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Biyografi

Arş. Gör. Üstüner Okan ÇINAR lisans derecesini 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim dalından 2016 yılında almıştır. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları; kamu yönetimi teorisi, kamu politikası ve yerel yönetimler konularıdır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2011
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2017 -