Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Yahya ÖZEL

Meslek Yüksekokulu / Otopsi Yardımcılığı