Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Yavuz ÖZER

Meslek Yüksekokulu / Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Biyografi

1989 yılının ekim ayında Kütahya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı. Lise öğrenimini meslek lisesinde bilgisayar alanında tamamlamıştır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2017 yılında Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde “Bina Enerji Analiz Yazılımlarının HVAC Sistemlerindeki Hatalarını Azaltmak Ve Gerçek Zamanlı Verimlilik Hesabı İçin Geri Besleme Sistemi Geliştirilmesi” alanına çalışmalar yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında Marmara Teknokent’te özel bir şirkette ARGE personeli, 2017-2018’de Konya Modesa OSB’de özel bir şirkette proje saha sorumlusu ve 2018-2020 yılları arasında Dumlupınar Teknokent’te özel bir şirkette ARGE personeli olarak çeşitli projelerde çalışmıştır. 2020 temmuz itibariyle de Doğuş Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.