Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Yasemin ÇÜRÜK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Biyografi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesinde, Doktora eğitimini Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. Yeni Türk Dili alanında söz yapımı, söz birleşimleri, birleşik sözcükler, ikilemeler, öbekler, eşdizimlilik konuları üzerine akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bunların yanı sıra İlker Yıldız’ın Paradoks adlı kitabının editörlüğünü ve bazı çalışmaların da redaktörlüğünü yapmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri, Renk Kitabı adlı çalışmada kitap bölümü yayımlanmıştır. 

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ YENİ TÜRK DİLİ ANABLİM DALI (DR) 2017
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2009
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 2005
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2004

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2017 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yabancılar için Türkçe Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Osmanlı Türkçesine Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Kültür Kuramı Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Genel İletişim Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Eski Türkçe Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eski Anadolu Türkçesi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Dilbilim Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Yabancılar İçin Türkçe Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Metin Okuma ve İnceleme Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Kültür Kuramı Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Genel İletişim Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Dilbilim Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Critical Reading and Writing in Turkish Lisans 2017-2018 Türkçe 4

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Alışveriş sözcüğü üzerine bir inceleme 2019
Özgün Makale Birleşik Sözcük mü Öbek mi? 2019
Özgün Makale ORHON YAZITLARINDA BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 2018
Özgün Makale Sözcük Türetme Yöntemi Olarak İkileme 2018
Özgün Makale İkilemelerin Kapsamı 2016
Özgün Makale İkilemelerin Dilbilgisel Anlamları 2016

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Renk Kitabı Ulusal Kitabevi 2017
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Renk Kitabı Ulusal Kitabevi 2017

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Sözlüklerde Birleşik Sözcük Sorunu, Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü Uluslararası 01.06.2017

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Danışma Kurulu Üyeliği 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bologna Koordinatörü 2017

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Visiting Scholar Indiana Universitesi 2014 2014