Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf YALÇIN

Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Biyografi

1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Arşiv Anabilim Dalı’ndan mezun oldum. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladım. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde başladığım doktorayı 2013 yılında başarıyla bitirdim. 2017 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup bilgi ve belge yönetimi, tıbbi dokümantasyon, elektronik yayıncılık, yönetim bilgi sistemleri konularında çalışmalar yürütmekteyim.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2006
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1995

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2018 -
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 2017 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Sağlık Bilgi Sistemleri Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Hastane Bilgi Sistemleri Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans 2015-2016 Türkçe 2

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale New approaches in selection and evaluation of electronic resources 2019
Özgün Makale Private archives in Turkey / Türkiye’de Özel Arşivler 2016
Özgün Makale Libraries in the light of the concepts of administrative ethics and organizational justice: Libraries in Izmir 2015
Özgün Makale Reconstruction of Private Archives in Turkey 2014
Özgün Makale Elektronik kaynakların seçimi ve değerlendirilmesi 2009

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yetkinlik Tamamlayıcı El Kitabı Uluslararası Hiper Yayın 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yetkinlik Tamamlayıcı El Kitabı Ulusal Hiper Yayın 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik El Kitabı Ulusal Hiper Yayın 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik El Kitabı Ulusal Hiper Yayın 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik El Kitabı Ulusal Hiper Yayın 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Kadın ve Siyaset Ulusal İmge 2016
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) İsmet Binar Armağanı Ulusal Türk Edebiyat Vakfı 2015
Bilimsel Kitap Tümü Cumhuriyet’ten günümüze İzmir’in kadın siyasetçileri: Kadın Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile Sözlü tarih Ulusal İzmir Üniversitesi 2015

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Private Archives: The Structure and position of city archives in our country, ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Uluslararası 25.09.2014
Tam metin bildiri Yerel Kültürel Mirasın Semantik Ortamda Sunumu: Kavramsal Model Önerisi, ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri Mimarilerve Teknolojiler Ulusal 21.06.2016
Özet bildiri Yönetsel etik ve örgütseladalet ışığında kütüphaneler: İzmir örneği., Uluslararası Kütüphane ve Bilgi bilimFelsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama Uluslararası 10.09.2014
Tam metin bildiri Web 3.0’ın eşiğindeakademik kütüphanelerde web tabanlı bilgi yöneticileri: Librarian 3.0., ÜNAK İkibin10, BilgiYönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Ulusal 06.06.2012
Tam metin bildiri Federe arama motorları: Federe aramamotorlarının söyledikleri ve gerçekler, ÜNAK’09: Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve TehditlerSempozyumu Ulusal 06.06.2011
Tam metin bildiri Bilgi güvenliği ve RFID.: Kütüphanelere olasısanal saldırılar ve çözüm yolları, . Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı veÇözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu Ulusal 02.06.2012
Tam metin bildiri Üniversite kütüphaneleri web sayfaları., ÜNAK’03 bildiriler: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve TeknolojileriSempozyumu Ulusal 01.01.2007
Yerelden Ulusala Kültür Kurumlarında. Dijitalleştirme, 49. Kütüphane Haftası. Ulusal
Uzaktan erişim ve Türkiye, .7. Ulusal ANKOS Toplantısı Ulusal
UHF RFID Teknolojisinin Kütüphanelerde Kullanımı., ÜNAK İkibin10, ”Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Sempozyumu Ulusal
Semantik web ve Kütüphaneler, 51. Kütüphane Haftası Ulusal
RFID Teknolojisinin kütüphanelerde uygulanması, 46. KütüphaneHaftası Ulusal
Okumak Çoğullaştırır., İzmir Milli Kütüphane Perşembe Konferansları Ulusal
Mesleki etik. Türkiye’de kütüphaneci olmak, 53 Kütüphane Haftası Ulusal
İzmir Üniversitesi “Kütüphaneler ve İşbirlikleri / İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP) Örneği, . III. Mesleki Yenilenme Toplantısı Ulusal
Günümüzde araştırma kütüphaneleri sorunları, Elektronik Gelişmeler IşığındaAraştırma Kütüphaneleri Sempozyumu Ulusal
Elektronik Veri Tabanlarında Maliyet-Fayda Analizi Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Uygulaması., ÜNAK’08: Bilgi: Farklılık ve Farkındalık Ulusal
Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar., III. Mesleki Yenilenme Toplantısı. Ulusal

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) -Tübitak 1001 ULUSAL 15.10.2007 15.10.2009

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ Program Başkanı 2015 2019