Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Zehra Cansu RENDECİ

Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler Tanıtım

Biyografi

Yeditepe Üniversitesi’nde Çeviribilim Bölümü’nden Eşzamanlı Çeviri uzmanlığı ile ve bölüm ikincisi olarak mezun olan Zehra Cansu Rendeci, aynı dönemde Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü ile çift ana dal yaparak burada da hem bölüm hem de fakülte üçüncüsü olarak mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans derecesini Yüksek Onur ile almaya hak kazanmıştır. Meslek hayatına konferans çevirmeni olarak başlayan Cansu Rendeci, Doğuş Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda öğretim görevlisidir.