Akademik Birimler

Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi

Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5/i maddesine göre, tüm fakülte ve yüksekokul programlarında yer alan "Türk Dili" ile "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" derslerini, 'ortak zorunlu ders' olarak, öğrencilere vermekle yükümlüdür. Bu görev, Fakülteler ve Meslek Yüksekokul ile işbirliği yapılarak yürütülmektedir.

Bilimsel düşünceyi bir dünya görüşü olarak egemen kılmayı amaçlayan üniversitemizde, ilgili yasaya göre tüm programlarda ortak zorunlu ders olarak okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri öğrencilerini Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında yürüyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilecek çağdaş aydınlar olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Yüksek öğrenim döneminde, her gence Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmayı, ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmeyi amaçlayan Türk Dili dersleri ise, Türk ve Dünya edebiyatı'nın seçkin yapıtlarının da okutulmasıyla eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı düşünceleri gelişmiş okuyan gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğr. Gör. Hakan Kaya
Birim Başkanı