Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi

Dersler

Dersler
2230001101 (2230001101) Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4(4+0+0) ECTS 4 - (Zorunlu)

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir. Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.
 
2240301101 (2240301101) Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4(4+0+0) ECTS 4 - (Zorunlu)

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı. Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye'de çok partili döneme geçiş.
 
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 2 - (Zorunlu)

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.
 
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 2 - (Zorunlu)

Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye'de çok partili döneme geçiş.
 
TARY 201 Yabancılar için Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Dersi I 2(2+0+0) ECTS 2 - (Zorunlu)

Türk tarihinin 19. Yüzyılın başlarından Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç bölümüne kadar olan konuların ele alındığı bir derstir. Bu yarıyılda, Osmanlı Devleti'nin çöküş nedenleri, Batılılaşma ve yenilik hareketleri, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Paşa'nın hayatına kısa bakış, Türk Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, Büyük Zafer ve bağımsızlığın kazanılması konuları incelenir. 
 
TARY 202 Yabancılar için Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Dersi II 2(2+0+0) ECTS 2- (Zorunlu)

Bu derste, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşu, Atatürkçü düşünce sistemi, Türk İnkılabının nitelikleri ve hedefleri, ulusal, demokratik, laik, sosyal ve çağdaş devletin oluşumu, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve eğitimdeki gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'na kadar ve onu izleyen yıllarda izlediği dış politikası ele alınıp incelenir.
 
TRY 101 Yabancılar İçin Türkçe I 2(2+0+0) ECTS 2 - (Zorunlu)

Bu ders birinci yarıyılda verilir. Türkçenin ses ve yapı bakımından temel özellikleri, gündelik iletişimin temel kuralları, kalıp ve üsluplarıyla birlikte sözlü ve yazılı anlatım teknikleriyle öğretilir. Basit fiil kipleriyle gazete ve dergilerdeki basit metinleri okuma, anlama becerileri kazandırma, metinlerin ana düşünce ve yan düşünceleri bulma çalışmaları yapılır. 
 
TRY 102 Yabancılar İçin Türkçe II 2(2+0+0) ECTS 2 - (Zorunlu)

Bu ders ikinci yarıyılda verilir. Çeşitli bağlamlarda metin geliştirme, olay anlatma, özet çıkarma, doğrudan veya dolaylı anlatım, atasözleri, deyimler, Türk edebiyatının çeşitli türlerinin orta ve ileri düzeydeki örnekleri üzerinde çalışmalar, resmi yazışmalar, dilekçe, rapor, tutanak ve benzeri konularda çalışmalar yapılır. 
 
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 2 - (Zorunlu)

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.
 
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 2- (Zorunlu)

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.