Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

Hedefler

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının amacı, bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları
 
 1.  Aktüerya
 2.  Aktüerya Bilimleri
 3.  Bankacılık
 4.  Bankacılık ve Finans
 5.  Bankacılık ve Finansman
 6.  Bankacılık ve Sigortacılık
 7.  Ekonometri
 8.  Ekonomi ve Finans
 9.  İktisat
 10.  İşletme
 11.  İşletme Enformatiği
 12.  İşletme-Ekonomi
 13.  Lojistik Yönetimi
 14.  Sermaye Piyasası
 15.  Sigortacılık
 16.  Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 17.  Uluslararası Finans
 18.  Uluslararası İşletmecilik
 19.  Uluslararası Ticaret
 20.  Uluslararası Ticaret ve Finansman
 21.  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.
Mezunların Çalışma Alanları
 
 1.  Ticaret Bankaları
 2.  Kamu Bankaları
 3.  Yatırım ve Kalkınma Bankaları
 4.  Bankalar Birliği
 5.  Döviz Büroları
 6.  Sigorta Şirketleri
 7.  Sigorta Acenteleri
 8.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 9.  Sigorta Broker Firmaları
 10.  Sigorta Ekspertiz İşletmeleri
 11.  Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 12.  Sermaye Piyasası Kurulu
 13.  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 14.  Lojistik ve Taşımacılık İşletmeleri
 15.  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer