Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Programın Amacı

Hedefler


Türkiye'de ve dünyada, yazılım ve donanım çözümleri geliştirme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli teknik elemana her zaman ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Programı, teoriyi pratiğe dönüştürmeyi başarabilen, eğitim ile iş dünyası arasındaki adaptasyon süresini en aza indirgeyen, ekip çalışmasını özümsemiş, karmaşık teknolojiyle uğraşabilecek ve değişik bilgisayar ortamlarına uyum sağlayabilecek becerileri elde etmiş, öz güvenli ve motivasyon sahibi, analitik düşünme yeteneği gelişmiş programcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler iki senelik eğitimlerinde, bir yazılım projesini bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptayacak, belirli bir programlama dilinde işlemlere karşılık gelen komutları yazacak, programın amacına uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetleyecek; tasarım, işlem ve fonksiyonların planlanması, problem çözme ve çözüm geliştirme, karar verme, yönetim, alanlarında yaratıcı donanıma sahip, üst düzeyde eğitimli bireyler olarak hayata atılırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları
 
 1.  Bilgisayar Mühendisliği
 2.  Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 3.  Yazılım Mühendisliği
 4.  Uzay Mühendisliği
 5.  Bilgi Teknolojileri
 6.  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 7.  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 8.  Bilgisayar Bilimleri
 9.  Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 10.  Bilgisayar-Enformatik
 11.  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 12.  Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 13.  Enformasyon Teknolojileri
 14.  Matematik-Bilgisayar
 15.  Meteoroloji Mühendisliği
 16.  Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
 17.  Fizik
 18.  İstatistik

Mezunların Çalışma Alanları
 
 1.  Sanayi Kuruluşları
 2.  Medya Kuruluşları
 3.  Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar
 4.  Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar
 5.  Lojistik Firmaları
 6.  İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar
 7.  Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları
 8.  Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri
 9.  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer