Meslek Yüksekokulu

Emlak ve Emlak Yönetimi

Programın Amacı
 
Hedefler

Dünyada ve ülkemizde konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında; arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle, emlak ve emlak yönetimi sektöründe, iyi eğitilmiş, pazarlama, yönetim, gayrimenkul değerleme uzmanlarına gereksinim artmaktadır. Bunun yanısıra, gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesinde uluslararası değerleme standartlarına uyum sağlamak ülkemiz için bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı, uluslararası meslek standartlarına uygun teorik ve pratik bir eğitim uygulamasını gerçekleştirerek, öğrencilerin bilimsel yöntemler ışığında gayrimenkul değerleme çalışması yapabilme yeteneğini kazanmalarını sağlamak, sektörde ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinim duyduğu mesleki sorumluluk sahibi, iş ahlakı bilinci gelişmiş uzman ara eleman niteliğinde gençler yetiştirmektir.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.

Dikey Geçiş Alanları
 
 1.  İşletme
 2.  İşletme Enformatiği
 3.  İşletme-Ekonomi
 4.  Jodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Mezunların Çalışma Alanları
 
 1.  Emlak Danışmanlığı
 2.  Emlak Değerleme Uzmanlığı
 3.  Emlak Geliştirme Uzmanlığı
 4.  Bankalar
 5.  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri
 6.  Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri
 7.  Sigorta Şirketleri
 8.  Sermaye Piyasası Kurulu
 9.  Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri
 10.  Toplu Konut İdaresi
 11.  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 12.  Yerel Yönetimler
 13.  Yapı Denetim Firmaları
 14.  Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer