Meslek Yüksekokulu

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Hedefler

Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri, ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken ekonomik kalkınmayı başaramamalarıdır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi, yatırımlara, yatırımların yapılabilirliği, temin edilecek sermaye birikimine bağlıdır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli olan bir diğer koşul ise, temin edilen bu kıt fonların etkin ve verimli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesidir. İşte burada sermaye piyasalarına ve bu piyasalarda görev yapacak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlayacak kalifiye elemanlara büyük görev düşmektedir.

Programımızın temel amacı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarılabilecek, kalifiye elemanları yetiştirmektir. Yol haritamız; dünyadaki rekabetçi yenilikleri takip ederek, sürekli öğrenmeyi ve araştırmayı ilke edinen bir program kültürü oluşturmaktır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.