Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Hedefler

Muhasebe Önlisans Programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenciler iki yıllık öğrenimleri süresince, enflasyonun muhasebe üzerindeki etkilerini güncel gelişmeler paralelinde incelerler; büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebeye ilişkin bilgisayar programlarına (ETA, Logo, Link, Micro, Orca) hâkimiyet kazanırlar ve işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler. Kazanılan tüm bu nitelikler öğrencilerin her tür işletme tipinde muhasebe mesleğinin gereklerini rahatlıkla yerine getirmelerine olanak tanımasının yanı sıra onların mali müşavirlik mesleğine de ilk adımlarını atmalarına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.